Creos innspill til Statsbudsjettet 2025

Creo har oversendt våre innspill til regjeringen i forbindelse med arbeidet opp mot statsbudsjettet for 2025.

I Creos innspill til statsbudsjettet 2025 adresserer vi flere kritiske punkter som spenner fra økonomisk støtte til kulturelle initiativer til forbedring av arbeidsforholdene for kunstnere og kulturarbeidere.

Dette inkluderer blant annet konkrete forslag som økning av sykepengedekningen for selvstendig næringsdrivende, sterkere statlig og kommunal satsing på kulturskolene, økte midler til Den kulturelle skolesekken, styrking av Statens kunstnerstipend, og oppfølging av Musikeralliansen.

Vi ber departementet bidra til en mer miljøvennlig og grønn kulturbransje. Vi ønsker også at det skal prioriteres en utredning for å se på hvordan rekrutteringen til kulturlivet kan bli bedre sett i et utvidet mangfoldsperspektiv.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer