Workshop om veteranfeltet

14. desember inviterer SIOPS alle fagpersoner med interesse for veteranfeltet til workshop i Kongens gate 9.

SIOPS arbeider kontinuerlig for å styrke kompetansen på veteranrelaterte tema, særlig for beslutningstakere i offentlig forvalting og i politikken. Vi har tidligere gjennomført workshop om ulike juridiske problemstillinger for å legge bedre til rette for diskusjoner om dagsaktuelle problemstillinger innen saksområdet, blant annet i 2017 og 2019.

Tema for årets workshop er: Hvordan kan vi styrke veteraners erstatningsrettslige og trygdemessige rettigheter? Flere medlemmer av vårt advokatnettverk vil delta på workshopen.

Interesse om deltagelse kan sendes til post@siops.no.

Program:

 • Åpning, ved advokat Marie Merckoll- 10:00-10:05
 • En orientering om det interessepolitiske arbeidet i Veteranforbundet SIOPS, ved generalsekretær Kjetil Bragstad- 10:05-10:15
 • Adekvansbegrepet, ved advokat Pan Farmakis- 10:15-10:45
 • Tilsidesettelse av spesialisterklæringer, ved advokat Bjørn Morten Brauti- 10:45-11:15
 • Plenumssamtale- 11:25-12:00
 • Lunsj- 12:00-12:30
 • Erstatning for psykiske belastningsskader- er den juridiske årsaksvurderingen på kollisjonskurs med medisinsk forskning? Advokat Bjørn Ove Blomholm Engelstad- 12:30-13:00
 • FN-erstatning, ved advokat John Tuflått- 13:00-13:30
 • Skjerpet beviskrav ved psykiske senskader som er meldt etter meldefristen, rettspraksis i trygderetten og utredningen i NAV-saker med menerstatning, ved fagkoordinator yrkesskade i NAV Knut Hansen- 13:30-14:00
 • Ugyldige vedtak fra klagenemda, realitetsbehandling gjennom domstolene, ved advokat Pan Farmakis- 14:00-14:10
 • Plenumssamtale og avrunding, ved advokat Else-Marie Merckoll- 14:10-14:45