Mener ny rapport om brudd på menneskerettigheter er unyansert

Administrasjonssjef i YES-EU Eirik R. Christiansen, mener den nye rapporten fra ETI Sverige og svenske kollektivselskaper, om alvorlig brudd på menneskerettigheter i produksjon av elektriske busser, er unyansert.

– ­Vi har ikke klart å finne noen koblinger mellom våre produkter og tvangsarbeid i Kina, sier Christiansen.

YES-EU leverer elektriske busser, ladere og energisystemer til det nordiske markedet. Rapporten som vi nylig skrev om viser at det er stor risiko for tvangsarbeid og brudd på menneskerettigheter i forbindelse med produksjon av batteriene til transportsektoren. Rapporten er utgitt av ETI Sverige i samarbeid med Sveriges største kollektivtransport-selskaper. Den bygger på data fra over 1 million poster på sosiale medier fra arbeidere i bransjen, i tillegg til offisielle kinesiske dokumenter.

Eirik R. Christiansen er ansvarlig for arbeidet med bærekraft og åpemhetloven, og bruker mye tid på å kvalitetssikre leverandørkjedene som er utsatt for stor risiko, ifølge en svensk rapport.

Rapporten vekker oppsikt 

Rapporten har vekket oppsikt, ikke minst i transportsektoren, og Christiansen har mottatt flere bekymrede henvendelser fra store norske buss-selskaper som kjøper busser fra YES-EU. For gjelder ikke den samme risikoen for brudd på menneskerettigheter i produksjonen også busser til det norske markedet?

– YES-EU har som mål å aktivt arbeide for at menneskerettighetene blir fulgt i produksjonslandene. Vi er ikke naive og er klar over at det er større risiko for brudd på menneskerettigheter jo lenger ned i leverandørkjeden vi kommer. Men det er flere påstander i rapporten vi ikke kjenner oss igjen i. Blant annet står det at det er vanskelig å gjøre revisjoner. Vi har gjennomført en revisjon tidligere og gjennomfører nå i november og desember revisjon både hos CATL og Yutong. Revisjonene gjennomføres av eksterne revisjonsselskaper.

Forventet nedslående funn, ble overrasket

– Hva viste revisjonsrapportene?

–  Jeg forventet mer nedslående funn, men alt de fant var noen HMS-saker og andre mindre avvik. Samarbeidet med leverandøren vår er bra. De svarer på alt vi spør om. Vi har ikke klart å finne noen koblinger mellom våre produkter og tvangsarbeid i Kina, sier Christiansen som har brukt mye tid på å kvalitetssikre YES-EU sine leverandørkjeder.

– Det blir spennende å se neste revisjonsrapport som nå er på trappene. Vi er ikke redd for å bli lurt. Leverandøren vår er langt unna så det er lett å signere på et papir at våre krav og retningslinjer følges, men det vi må selvsagt ettergå når neste rapport kommer.


Yutong er den største bussprodusenten i verden og kan produsere opptil 100.000 busser i året.

Spiller med åpne kort, tross risiko

– Vi er bare 4-5 mennesker i administrasjonen og ansetter en neste år som kun skal jobbe med leverandørkjedeoppfølging. Da åpenhetsloven kom, var det bare å levere på den og spille med åpne kort. Vi vet at våre produkter kommer fra land som kan utgjøre høy risiko for negativ påvirkning. Derfor velger YES-EU å se på dette som en mulighet til å forbedre seg, og samtidig etablere seg som en av de beste i sin bransje på bærekraft, sier Christiansen.

– Det er viktige funn i rapporten, men den burde vært mer nyansert. For oss er det heller ikke ny informasjon som kommer fram der, sier Christiansen.

Tok tid før leverandører forstod alvoret

Den svenske rapporten viser at batteri- og elbilprodusentenes avhengighet av mineraler og energi utgjør en inngangsport til alvorlige krenkelser av menneskerettighetene. Disse krenkelsene har negative konsekvenser for arbeidernes helse, verdighet og livskvalitet.

– Har dere gjort noen nye tiltak etter at rapporten kom?

– Rapporten kom ikke med noe vi ikke visste fra før. Derfor har vi ikke gjort noen nye tiltak, utover de vi allerede har. Vi fortsetter å følge vår allerede etablerte handlingsplan. Alle våre kunder har tilgang til en portal hvor vi deler oppdatert informasjon om vår ansvarlighet, bærekraft, aktsomhetsvurderinger og risikoanalyser.

– Det tok noe tid før våre leverandører i Kina forsto alvoret med kartlegging av leverandørkjeden og hvorfor vi etterspurte informasjon, men vi har nå etablert en god kommunikasjon på området. Vi har tydeliggjort arbeidet samtidig som vi har etterspurt dokumentasjon for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og risikoanalyser. Den informasjonen har vi fått.

Leverandøren må dele hvor varen produseres

– Hvordan jobber dere med å få oversikt i en ganske kompleks leverandørkjede?

– Alle leverandører må signere YES-EU minimumskriterier for leverandører. Ved å signere Human Rights Check List har de også gitt YES-EU, våre kunder og tredjeparts revisorer tilgang til produksjonsfasiliteter og innsyn i leverandørens arbeid med bærekraft. Leverandøren har sendt oss sine siste rapportert relatert til etiske retningslinjer og bærekraft. Der må de kunne vise til et system for oppfølging av de etiske retningslinjene for sine leverandører. Leverandøren forplikter seg også til å dele informasjon om hvor ulike deler av varen produseres, og liste med underleverandører og produksjonssted for disse.

Yutong er den største bussprodusenten i verden og kan produsere opptil 100.000 busser i året.
Her kan du legge til bildettekst

Fabrikker i Xinjiang skal ikke brukes 

– Føler du deg trygg på at dere ikke finnes tvangsarbeid i leverandørkjedene til YES-EU sine busser eller batterier?

– Leverandører må kunne dokumentere at produksjonsfabrikker i Xinjiang, der det er størst sjanse for utnyttelse av uiguere, ikke skal benyttes hverken som leverandør eller underleverandør. De må også dokumentere hvordan ledelsen på fabrikkene samarbeider med ansattrepresentanter.

Lite selskap handler med verdens største bussprodusent

– Samtidig må vi erkjenne at YES-EU er et lite selskap i Norge som handler med verdens største bussprodusent, og vi kan ha lav påvirkningskraft hos leverandøren. Vi forventer uansett at våre retningslinjer blir fulgt, sier Christiansen.

– Mål for inneværende år er å kartlegge de viktigste underleverandørene og sikre at det ikke benyttes uigurer i tvangsarbeid i noen av leverandørleddene til våre produkter. Vår kartlegging av hovedproduksjon for buss og tilhørende hovedkomponenter viser at bussene og hovedkomponenter for bussene vi selger i Norden produseres i lavrisiko-områdene i Kina. Dette viser også risikokartet i den svenske rapporten.

Etniske minoriteter spesielt utsatt

YES-EU kjøper kun ferdigstilte produkter og ikke råvarer. Men batteriene i bussene som leverandøren Yutong produserer, kommer fra det kinesiske selskapet CATL. I den svenske rapporten er CATL nevnt som en av flere produsenter som kan være knyttet til statlig sanksjonert tvangsarbeid i Xinjiang, via sine underleverandører.

I Xinjiang, en betydelig region for batterileverandørkjeden, er uigurer og andre etniske minoriteter spesielt utsatt. Omskoleringsleirer som er bygget i Xinjiang innebærer en høy risiko for tvang og er utformet for å assimilere minoriteter gjennom å endre deres livsstil og tenkning. Også i Tibet og Qinghai er undertrykkelsen mot ikke-han-kinesere omfattende, kan en lese i rapporten.

Rapporten legger også vekt på at energi er en avgjørende komponent både for utvinning og bearbeiding av litium. Derfor representerer kullgruver en viktig del i batteriproduksjonens leverandørkjede. Det finnes sterke indikasjoner på tvangsarbeid i form av fengselsarbeid ved utvinning av kull, uran og asbest i

– 8 av de 10 mest solgte elbilene i år bruker batterier eller celler fra CATL som eneste leverandør, eller i en blanding med flere batterileverandører, forteller Christiansen.

– Fabrikken til Yutong og CATL er samlokalisert på samme enorme tomt. Samarbeidet mellom Yutong og CATL har oppsider fordi de jobber så tett. At de holder til på samme store tomt gjør at produksjonen optimaliseres.

Batterier med kobolt fra Kongo?

CATL har også batterifabrikker i Tyskland og Ungarn. De henter råvarer fra blant annet Kongo, hvor kobolt er en viktig råvare i batterier. 15 av 19 koboltgruver i Kongo er på kinesiske hender, delvis kjøpt opp ved korrupsjon, ifølge Aftenposten Innsikt. «Mange eksperter er bekymret for at behovet for blant annet kobolt er til bruk i elektriske kjøretøyer, skal føre til en internasjonal syklus av utnyttelse, grådighet, utspekulerte oppkjøp og naturødeleggelser», skriver magasinet.

CATL har redusert andelen av kobolt i sine produkter for å senke kostnadene og øke sikkerheten. De har også utviklet et batteri uten kobolt. Dermed kan det nordiske markedet i prinsippet unngå brudd på menneskerettigheter, som det er stor fare for i gruvene ved Kongo.

– ­Kan du være sikker på at batteriene i bussene dere leverer til det norske markedet ikke innehar kobolt fra Kongo?

– Ja, våre batterier er LFP-batterier som er en batteritype som ikke trenger råmaterialet kobolt. Vi har fått dokumentert fra vår leverandør at ingen av våre råvarer kommer fra Kongo. Det kan hende at CATL kan ha noen svin på skogen, men det skal ikke være fra vårt segment, sier Christiansen.

– Det fritar oss ikke fra å gjøre en nøye jobb med aktsomhetsvurderinger også fremover, sier administrasjonssjefen i YES-EU som har som ambisjon å være best i bransjen på bærekraft.

– Vi opplever en naturlig skepsis og kanskje noe høyere dokumentasjonskrav enn andre konkurrenter i vår bransje. Selskapet og ledelsen er klar over viktigheten av dette arbeidet og vet at måten å overkomme dokumentasjonskravet på er å gjøre aktsomhetsvurderingene bedre enn våre konkurrenter. Ressursbruk, prioritering og budsjetter er satt deretter, sier

På dette området produseres det flest busser i verden. YUTONG kan produsere opp mot 100.000 busser i året. Batterifabrikken CATL ligger på samme område.

Yutong – verdens største buss-fabrikk:

 • Yutong har mer enn 20.000 ansatte rundt omkring i verden.
 • Yutong er en kinesisk produsent av kommersielle kjøretøy som busser, elbiler, skolebusser og spesialkjøretøy.
 • Yutong ble grunnlagt i 1963 og har hovedkvarter i Zhengzhou, Henan-provinsen13.
 • Yutong er den største bussprodusenten i verden og kan produsere opptil 100.000 busser i året.
 • Yutong har et globalt marked og har levert busser til over 140 land og regioner, inkludert Europa, Latin-Amerika, Afrika og Asia.
 • Yutong er en ledende aktør innen ny energi og autonom kjøring. Den har solgt over 170,000 elbusser og har utviklet intelligente løsninger for sikkerhet, komfort, pålitelighet og drivstoffeffektivitet.

YES-EU

 • YES-EU er en gruppe av selskaper som spesialiserer seg på nye energiprosjekter, med vekt på energiovergang og grønne transportløsninger. De leverer elektriske busser, ladere og energilagringssystemer (ESS) som er egnet for kraftnett, havner og lagringssystemer av alle størrelser12.
 • YES-EU har en sterk vekst og leverer en dobling i antall busser fra i år til neste år. De leverer blant annet til Tide, Boreal, Vy, Connect.
 • YES-EU ble grunnlagt i 1963 og har hovedkontor i Sveits.
 • YES-EU er en pioner innen e-mobilitet i kollektivtransport i Skandinavia. De har levert de første e-bussflåtene til Danmark, Finland og Island, og har gjennomført noen av de største e-bussavtalene i Nord-Europa.
 • YES-EU leverer Yutong e-busser til det europeiske markedet, og tilbyr også service, lading og batterivedlikehold.
 • YES-EU har et mål om å være en ledende leverandør av miljøvennlige transportløsninger, med et spesielt fokus på sirkulær økonomi, lang levetid, fullservice-løsninger og langsiktig samarbeid basert på tillit og fleksible løsninger for sine kunder.
Rapporten fra ETI Sweden viser at det er en stor risiko for tvangsarbeid og brudd på menneskerettighetene i transportindustrien.

Hva viser rapporten?

Kilder som er brukt i denne saken:

Etisk handel Sveriges rapport om tvangsarbeid i kinesisk buss-produksjon

Aftenposten Innsikt, nr. 12, 2022

Finansavisen med flere artikler om batterier og kobolt.

YES-EUs rapport til Etisk handel Norge

Microsoft Bing Chat-robott

Wikipedia / CATL

Her også

Av

Espen Utaker, Kommunikasjons- og markedsansvarlig

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer