En sterk videregående skole i hele Trøndelag

Uttalelse fra LOs regionkonferanse i Trøndelag.

LOs regionkonferanse i Trøndelag reagerer på fylkesdirektørens høringsuttalelse angående tilbudsstruktur på de videregående skolene i Trøndelag. Ifølge forslaget til økonomiplan for 2024 – 2025 foreslås det at utdanning og kompetanse må ta ned driften med ca. 150 millioner i løpet av 2024 og 2025, og at driften ytterligere skal tas ned fra 2026.

Forslaget vil få konsekvenser for skolestruktur, og dette kan på sikt føre til nedleggelse av flere videregående skoler i Trøndelag.

Fellesskolen må videreføres. Dette skaper god kultur og læringsmiljø i utdanningen. LOs regionkonferanse i Trøndelag er bekymret for at de foreslåtte endringene i tilbudsstrukturen vil føre til et større frafall, en mindre variert og praktisk skole.

LOs regionkonferanse i Trøndelag krever at Trøndelag fylkeskommune satser på den videregående skole, og opprettholder bredden i utdanningstilbudet i hele distriktet. Dette gjelder særs de praktiske og estetiske fagene.

LOs regionkonferanse i Trøndelag sier nei til en mer sentralisering av musikk, dans og drama og nedleggelse av spisset toppidrett.

Yrkesfagene må styrkes og dimensjoneres utfra arbeidslivets behov.

Distriktskolene må bevares slik at unge voksne i Trøndelag kan være hjemmeboende under videregående opplæring.