Finnmark er forurenset av krigseksplosiver

I løpet av noen få dager i oktober destruerte FFIs medarbeider over 80 granater og andre eksplosive ammunisjonskomponenter fra andre verdenskrig.

2. verdenskrig setter fortsatt sitt preg på Finnmark. Når det gjelder eksplosiver er dette et av de mest forurensede områdene i Norge. 

Den andre uka i oktober var oberstløytnant Geir P. Novik ved FFI i Øst-Finnmark for å hente eksplosivprøver fra ulike krigsetterlatenskaper. 

– Av de over 80 ammunisjonskomponentene vi så på lå flere tett inntil veg og bebyggelse. Funnene inkluderte både geværgranater, håndgranater og ammunisjon til bombekaster og artilleri, forteller Novik. 

Farlig sommerfugl-mine

EOD_okt_2023_9.jpg
«sommerfugl-mine». Foto: FFI

– Noe av det mest uvanlige som ble funnet var en meget farlig tysk klasebombe-variant fra krigen, populært kalt «sommerfugl-mine» (korrekt betegnelse er SD 2B). Den var sannsynligvis sluppet under tyskernes tilbaketrekning i Sør-Varanger høsten 1944. Den har dermed ligget uberørt i terrenget i snart åtti år, inntil den nå ble funnet. 

Novik sier at etterlatenskapene er et utbredt problem.

– Likevel vet vi relativt lite om hvordan stabiliteten i denne ammunisjonen utvikler seg over tid. Blir den mindre eller mer farlig ettersom årene går? 

Novik delte et nær 40 kilo tungt prosjektil i to ved bruk av en rettet eksplosiv ladning. 

– På denne måten kan vi redusere de negative effektene ved destruksjonen etterpå. Det gir også en god mulighet for å hente ut sprengstoffprøver for videre analyser, forteller Novik.

Det gule man ser på dette bildet er ammunisjonens eksplosive fylling, i dette tilfellet nærmere 10 kilo TNT. 

EOD_okt_2023_2.jpg
Prosjektilet delt av Novik. Foto: FFI.

Ikke rør

– Hva skal for eksempel turgåere gjøre hvis de kommer over slike objekter?

– Da må de snarest varsle politiet. Det er viktig at en aldri rører slike funn. Kompetent personell fra Forsvaret skal vurdere trusselen.

FFIs arbeid i Finnmark inngår i et større forskningsprosjekt som blant annet kartlegger forekomster av eksplosive krigsetterlatenskaper i Norge. Funnene skal senere analyseres for å fastslå stoffenes egenskaper og utvikling over tid. Risikoen knyttet til slik forurensning skal vurderes nøye.

Farligere med årene

– Analyser av slike eksplosiver har allerede vist at de generelt sett ikke har blitt mindre følsomme eller effektive over tid. Enkelte av de analyserte eksplosivene viser seg faktisk å bli betydelig mer følsomme etter som tiden går, sier Geir P. Novik.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer