Høring i Utenriks- og forsvarskomiteen

Torsdag 26. oktober deltok generalsekretær Kjetil Bragstad og rådgiver Njål Kjølholdt-Gustavsen i en åpen høring i utenriks- og forsvarskomiteen om forsvarsbudsjettet for 2024. Her er det muntlige høringsinnlegget i sin helhet.

Komiteleder; mitt navn er Kjetil Bragstad, generalsekretær i Veteranforbundet SIOPS-Skadde i internasjonale operasjoner. Jeg er selv skadet Afghanistan-veteran fra 2007. Ved min side sitter rådgiver Njål Kjølholdt-Gustavsen.

En god veteranivaretakelse styrker både forsvarsevnen og forsvarsviljen i Norge, noe som er dagsaktuelt med krigen i Ukraina i dag. Det er myndighetenes særskilte ansvar å ta vare på de vi sender ut i militæroperasjoner på vegne av felleskapet vårt, dette må også forplikte konkret i den økonomiske politikken.

Afghanistan-undersøkelsen fra 2020 viser at antallet skadde veteraner med psykiske belastningsskader vil øke i årene som kommer, en utvikling dere folkevalgte må ta på alvor. Flere veteraner og deres pårørende trenger ivaretakelse i Forsvarets regi de kommende år. Her spiller Forsvarets veterantjeneste (FVT) en viktig rolle, både gjennom sitt arbeid i erstatningssakene til skadde veteraner, og driften av rekreasjonsstedet Forsvarets veteransenter. SIOPS foreslår at finansieringen til avdelingen styrkes i forsvarsbudsjettet slik at flere veteraner og deres familier kan benytte seg av tilbudet deres, og vi ber komiteen om at avdelingens eksistens sikres.

De frivillige veteranorganisasjonene i Norge, som SIOPS representerer, kan avlaste myndighetene på flere områder i sitt veteranarbeid, blant annet gjennom å tilby støttenettverk til veteraner som er i et behandlings- eller saksforløp gjennom vårt likepersonsarbeid. Det har overføringsverdi til andre, for eksempel skadde ukrainske soldater som får behandling i Norge, noe SIOPS har tatt initiativ til å bidra med. Tilskuddsordningen til veteranorganisasjonene er i dag ikke tilstrekkelig for å dekke kostnadene organisasjonene har i forbindelse med sitt arbeid for landets veteraner.

Veteranene er en viktig ressurs som Forsvaret i større grad burde benyttet seg av. Dessverre er Forsvarets personalpolitiske holdning en hindring for at skadde veteraner kan fortsette i arbeid. SIOPS foreslår at det opprettes egne stillingshjemler for skadde veteraner i Forsvaret, og at dette kan finansieres over budsjettet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Egne stillingshjemler for skadde veteraner bidrar til å øke det totale soldatvolumet i Forsvaret, både blant fast ansatte og reservister i alle avdelinger, og bidrar til en styrking av landets forsvarsevne, da veteranene fortsatt kan benytte sin unike operative og militærfaglige kompetanse i forsvar av landet.

Avslutningsvis vil vi minne om at vi ikke vet hvor norske soldater blir sendt i fremtiden, derfor må veteranivaretakelsen i Norge videreutvikles og styrkes. Vi må ha en levedyktig ideell sektor på veteranfeltet, sterke veteranaktører i Forsvaret, mer sivil og uavhengig veteranforskning, og at tiltaksplanen sendes til Stortinget for at den skal forplikte våre myndigheter i tilstrekkelig grad. Takk.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer