Er du leverandør? Svar på denne undersøkelsen – kun 5 minutter!

Etisk handel Norge er med i initiativet The Industry We Want hvor vi sammen med våre søsterorganisasjoner i Danmark, Storbritannia og Sverige, Fair Wear og andre flerpartsorganisasjoner forsøker å skape positiv endring i den globale tekstil- og skobransjen. Vi har derfor laget en årlig undersøkelse the Better Buying Partnership IndexTM survey (BBPI) hvor du som leverandør kan gi tilbakemelding på hvordan du opplever din kundes innkjøpspraksis. Undersøkelsen er helt anonym og tar bare 5 minutter. Fristen er fredag 3.november! Resultatene vil bli publisert både på The Industry We Want sine sider og under OECD forum for tekstil og fottøy 21.-22. februar 2024.

Link til undersøkelsen: https://survey.alchemer.com/s3/7511713/Better-Buying-Partnership-Index-Ratings-Cycle-2023-TIWW-Rate-Any-Customer

Se også en 36 sekunders video om hvorfor du skal svare på undersøkelsen: https://www.youtube.com/watch?v=1dplNMkVC88

Vil du ha en mere grundig innføring i innkjøpspraksis? Se eller hør dette times webinaret om Deep Dive on Purchasing Practices: https://www.youtube.com/watch?v=dYRd5vDPaUY&t=15s