Seminar om organisasjonsarbeid

Tirsdag 10. oktober inviterer vi til seminar om organisasjonsarbeid i Kongens gate 9 i Oslo. Seminaret er åpent for alle medlemmer.

Generalsekretær i SIOPS Kjetil Bragstad skal innlede om sentrale prinsipper innen organisasjonsarbeid herunder rolle og ansvarsfordeling mellom styre og administrasjon, daglig drift og økonomistyring.

Bragstad vil også orientere om arbeidet og funksjonen til organisasjonshåndboken i SIOPS. Prosjektkoordinator Nils Hunstad skal orientere om aktivitetstilbudet i SIOPS.

Program 10. oktober

09.00 – 09.30: Kaffe

09.30 – 11.30: Kurs i DHLR (HLR-redning) i regi av Spartacus Helse

11.30 – 12.30: Lunsj

12.30 – 13.15: Organisasjonsarbeid – grunnleggende informasjon, roller og ansvarsfordeling v/Kjetil Bragstad

13.30 – 14.15: Organisasjonsarbeid – organisering, daglig drift, organisasjonshåndbok mv. v/Kjetil Bragstad

14.30 – 15.30: Aktiviteter og finansiering, tidligere, i dag og fremover v/Kjetil Bragstad og Nils Hunstad

Av Gisle Bruknapp