Moss DPS avvikler behandlingstilbud til veteraner

Moss DPS (distriktspsykiatrisk senter) har siden 2018 utviklet og tilbudt behandling rettet mot veteraner med psykiske helseutfordringer som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner. Behandlingstilbudet har bestått av en kombinasjon av gruppebehandling og individualterapi.

Vi ble for kort tid siden informert om at tilbudet avvikles i disse dager. I praksis ble siste gruppebehandling avsluttet i juni-måned.

Gjennom viktig klinisk, og også politisk, arbeid har Moss DPS bidratt til å øke både fokuset og kvaliteten på behandlingen som tilbys veteraner med traumerelaterte lidelser etter tjeneste ute.

Behandlingstilbudet i Moss har vært viktig for mange i det norske veteranmiljøet opp igjennom årene. Vi synes det er trist at tilbudet på DPS’et nå forsvinner.

SIOPS takker innstendig de som gjennom årene har bidratt til behandlingstilbudet ved Moss DPS for konstruktivt samarbeid, engasjement og gode råd på veien.

Behov for økt kompetanse i kommunehelsetjenesten

Fra Moss DPS’ side understrekes det likevel at deres behandlingsmetodikk i beskjeden grad skiller seg fra den traumebehandling og -kompetanse man skal kunne forvente at ethvert DPS er i stand til å tilby.

Moss DPS’ anbefaling for fremtidig vetreranivaretakelse er at man i stedet for å opprette regionale kompetansesentre sørger for å samle og øke kompetansen i kommunehelsetjenesten; at man jobber mer aktivt med forebygging, og å senke terskelen for å søke hjelp.

Avslutningsvis oppfordrer de involverte ved Moss DPS om følgende:

Veteraner fra vårt opptaksområde er som alle selvfølgelig velkommen til søke behandling hos oss, men utover dette anbefaler vi alle å søke hjelp ved sin lokale DPS, som også kan forventes å besitte den grunnleggende forståelsen som er nødvendig for å hjelpe en veteran. Der den enkelte veteran måtte oppleve noe annet, kan man være en del av en viktig utviklingsprosess ved å gi tilbakemelding om dette.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer