Tester nye sonarer i havet nord for Tromsø

Testene vil foregå i Lopphavet, Fugløybanken, Tromsøflaket og Nordvestbanken. Den innerste sirkelen viser kjerneområdet, mens den stiplede linjen viser det ytre operasjonsområdet.

I perioden 6. oktober til 1. november skal forskere undersøke om nye militære sonarer påvirker atferden til hval. Kunnskapen skal brukes til å gi Sjøforsvaret og NATO råd om hvor de ikke bør gjennomføre sonarøvelser.

Sonarene som skal testes er en ny type som mange nasjoner vurderer å ta i bruk. Forsøkene pågår rundt Fugløybanken, der det i denne perioden er samlet spekkhoggere og knølhval som beiter på sild.

– De nye sonarene har lavere lydnivå, men lydpulsene har lengre varighet enn konvensjonelle sonarer. Det er viktig å teste hvordan hvalen reagerer på disse over tid, sier forsker Petter Kvadsheim.

Kunnskapen fra testene skal brukes til å gi Sjøforsvaret og NATO råd om hvor de ikke bør gjennomføre sonarøvelser.

– Vår hypotese er at de nye sonarene har mindre skadepotensial, fordi de har lavere lydtrykk. Men at det kanskje kan forstyrre hvalen mer, fordi signalet varer lengre. Det vet vi ikke før vi har testet, sier Kvadsheim

Sonarer

SONAR (SOund Navigation And Ranging) er en teknikk som bruker lyd under vann til å navigere eller detektere fartøyer og objekter under vann.

Der er to typer sonarer, aktive og passive.

Aktiv sonar registrerer ekkoer av egen utsendt lyd. Sonaren virker etter samme prinsipp som radaren (ekkoprinsippet), det vil si at den sender ut en kort lydbølge (ofte kalt et ping). Ekkoene visualiseres på en skjerm, som et slags kart over omgivelsene.

Passiv sonar, også kalt hydrofon, registrerer utelukkende lyd fra andre skip (eller lyder fra havdyr). Passiv lytting er hovedsakelig brukt av ubåter. Dette fordi en ubåt lett kan avsløre sin posisjon ved å aktivt sende ut lyd.

Satellittovervåker hvalen i 24 timer

Under testene skal forskerne bruke småbåter for å feste sensorer på hvalene med sugekopp. Sensorene registrerer lyd som dyret selv lager, lydene de eventuelt utsettes for, dykkeadferd, svømmehastighet og hvor de vandrer. Slik kan de kartlegge hvordan hvaler reagerer på sonarpulser.

Sugekoppene er programmert til å falle av etter 24 timer.

Det er forskere fra åtte land med om bord på forskningsskipet HU Sverdrup. Eksperimentet er godkjent av norske forsøksdyrmyndigheter (Mattilsynet).

tagging.jpg
Fra hvalmerking under et tidligere forskningsprosjekt.

Skal ikke forstyrre sildefisket

Forskerne vil ta hensyn til sildefisket som pågår i området.

– Vi har god kunnskap om at sild ikke hører denne typen sonarsignaler, sier Kvadsheim.

– Vi samarbeider med enkelt fartøyer i ringnotflåten, for å merke hval som oppsøker fangstnøtene. Under testene vil vi tilpasser oss fiskeflåten, slik at vi ikke er vi veien for dem.

Forskerteamet vil gjør sitt ytterste for ikke å forstyrre hvalsafarivirksomheten i Kvænangen.

– Vi vil i utgangspunktet ikke operere på innsiden av fjordlinjen. Ved varig dårlig vær kan det hende vi kommer inn på Kvænangen eller Altafjorden. Det er først og fremst for å merke hval. Dersom det foregår hvalsafari i området vil vi ikke gjennomføre sonareksponeringer som kan forstyrre aktiviteten, forsikrer Kvadsheim.

Ved spørsmål, kontakt [email protected] eller FFIs kommunikasjonsavdeling [email protected].

1Q2A0079-20190829-SI.JPG
Merking av spermkval skjer ved hjelp av lange stenger som denne. FFI/Saana Isojunno

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer