Hva står Creo for?

Creos uttalelser og politiske innspill

Creo arbeider kontinuerlig for å øke bevisstheten om kunstens betydning i samfunnet gjennom politisk påvirkning. Creo står for tydelige kulturpolitiske fanesaker. Samtidig har vi et selvstendig ansvar for å også implementere de store politiske spørsmålene i alt vårt arbeid.

Emner som klima, internasjonal solidaritet, mangfold og bekjempelse av trakassering er ikke bare av betydning for samfunnet som helhet – de spiller også en avgjørende rolle i kulturlivet og for Creos medlemmer.

Creos politiske uttalelser fra landsmøtet i 2022 fokuserer primært på kulturpolitiske saker, men berører også etiske utfordringer i kultursektoren og de globale spørsmålene verden står overfor i det kommende tiåret.

Creos ambisjon er å styrke kompetansen på tvers av disse områdene, slik at hele organisasjonen bedre kan integrere politiske og etiske vurderinger i beslutningsprosesser og driften av forbundet.

Les mer om Creos fanesaker her

Visuell skillelinje

Aktiv påvirkning – Høringsuttalelser og politiske Innspill

Creo tar aktivt del i politiske prosesser, blant annet ved å formulere høringsuttalelser og innspill til Stortinget og ulike departementer. Våre politiske innspill reflekterer medlemmenes og kulturfeltets behov, og er en av de viktigste verktøyene Creo har for å påvirke den politiske utviklingen og formidle kultursektorens synspunkter i viktige spørsmål.

Les Creos politiske innspill her

Nestleder i Creo, Christine Thomassen.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer