Kulturminnedagsprisen 2023: Dette er de fem nominerte

Foto: Oppdalsmuseet

I forbindelse med Kulturminnedagene i september vil Kulturvernforbundet dele ut årets kulturminnedagspris på kr. 50 000,- til en av arrangørene. Dette er de fem nominerte

Kulturminnedagene er Norges største historie- og kulturarvfestival som arrangeres hvert år i september med mer enn 300 forskjellige arrangement over hele landet.

I 2023 markeres Kulturminnedagene 2. – 10. september. Gjennom temaet «Levende Kulturarv» setter vi fokus på kunnskapen og håndverket som kreves for å ivareta kulturarven vår og de mange kulturminnene landet rundt.

Kulturminnedagene arrangeres av frivillige lag, foreninger, museum, kommuner, private eiere av kulturminner og andre som ønsker å formidle kulturarven.

Kulturvernforbundet deler hvert år ut «Kulturminnedagsprisen» til den arrangøren som enten ved årets program og/eller ved innsats over tid best har oppfylt Kulturminnedagenes målsetning om å formidle og tilgjengeliggjøre kulturarven for allmennheten og bidra til å skape forståelse og engasjement for kulturarv og historie.

Prispengene er på kr. 50 000,- og blir delt ut i forbindelse med Kulturminnedagene i september.

De fem nominerte til Kulturminnedagsprisen 2023 er: