UNE og UDI stopper returer til Sudan

Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI) har besluttet midlertidig å suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur fra Norge til Sudan.

Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI) har besluttet midlertidig å suspendere utreiseplikten for personer med endelig vedtak om retur fra Norge til Sudan.

Les mer på UDIs sine sider.

Personer fra Sudan som har fått endelig avslag på opphold i Norge, har derfor inntil 3. november 2023 ikke plikt til å returnere til Sudan. Politiet kommer heller ikke til å returnere noen med tvang til Sudan nå.

Bakgrunnen for beslutningen er de pågående kampene i Sudan.

Hvem omfattes av suspensjonen?
Suspensjonen av utreiseplikten innebærer at de som tidligere har fått endelig vedtak om retur til Sudan, inntil videre ikke har plikt til å reise.

Beslutningen gjelder både tidligere asylsøkere og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket.