Tidenes medlemsvekst for Etisk handel Norge

I løpet av fjoråret ble 41 nye virksomheter medlem i Etisk handel Norge, og i løpet av de første to ukene i 2023 meldte ytterligere fem nye medlemmer inn. Dermed står vi med 204 medlemmer i skrivende stund.

– At vi i 2022 har hatt tidenes medlemsvekst, til tross for stadig økte kostnader for virksomhetene, er svært positivt for hele bærekraftsfeltet. Og trenden fortsetter også på nyåret, med hele fire nye medlemmer bare den første uken! Dette viser at virksomhetene fortsetter å prioritere en ytterligere profesjonalisering av bærekraftig forretningspraksis såkalt Responsible Business Conduct, forteller en fornøyd daglig leder Heidi Furustøl.

Etisk handel Norge fikk 41 nye medlemmer i 2022 og har til sammen 204 medlemmer i skrivende stund.

Kriseår med bærekraft på dagsorden

2022 har vært preget av Russlands brutale angrepskrig på Ukraina og påfølgende største flyktningestrøm siden 2.verdenskrig, strømkrise og galopperende prisstigning og klimaendringenes tydelig tilstedeværelse med flom i Pakistan og rekord høye temperaturer og tørke mange steder. Det har skapt store utfordringer både nasjonalt, men også i de internasjonale leverandørkjedene. Til tross for krisene, eller kanskje like mye på grunn av, har mange norske virksomheter fått bærekraft høyt opp på sin agenda.

– Jeg tror at årsaken til den gledelige medlemsveksten er sammensatt. Åpenhetsloven og reguleringer som kommer fra EU nå, er en åpenbar driver, og alle virksomheter omfattet av åpenhetsloven må redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Årsrapporteringen (bedriftsløsningen) til Etisk handel Norge oppfyller åpenhetslovens krav til rapportering, både aktsomhetsvurderinger og generelle informasjonshenvendelser, men ikke henvendelser som gjelder spesifikke varer eller tjenester.

Åpenhetsloven krever at du skal ha oversikt og kontroll over dine leverandørkjeder. Medlemmene i Etisk handel Norge rapporterer hvem de handler med og hvor de handler fra. Over 70% av våre medlemmer handler fra Kina, av landene utenfor Europa.

Våre medlemmer er gode ambassadører

– Ingen seriøs bedrift vil unngå å følge lovpålagte krav. Men medlemmer hos oss har også uten lovkrav lenge jobbet systematisk med forbedringer i både egen virksomhet og i leverandørkjeden, og de vil ofte oppmuntre sine leverandører til medlemskap hos Etisk handel Norge. At våre medlemmer er gode ambassadører for medlemskap, er også med på å øke antall medlemssøknader. Så ser vi også at offentlige oppdragsgivere i økende grad stiller krav til ivaretakelse av menneskerettigheter, både fordi Loven om offentlige anskaffelser pålegger dem å gjøre dette, men også fordi de politiske forventningene er blitt skjerpet.  

Etisk handel Norge har styrket staben sin i 2022 og er godt rustet til å ta imot nye medlemmer.

Godt omdømme

– Jeg skal være forsiktig med å skryte av oss selv, men jeg gjør det likevel, sier Furustøl.

– En annen årsak til medlemsvekst er også at Etisk handel Norge har et godt omdømme bygget opp gjennom mange år. Jeg har noen fantastisk dyktige medarbeidere som har unik dybdekompetanse på ansvarlig næringsliv og bransjer. Det at alle medlemmer, uansett størrelse, har sin egen medlemsrådgiver som de kan kontakte når som helst, er med på å gi god medlemsoppfølging. Det viser også den årlige målingen av medlemmenes tilfredshet med medlemsrådgiveren sin, her får medlemsrådgiverne høye score.

– Så gir vi også omfattende kompetansebygging gjennom kurs og seminarer og hanker også inn gode eksterne innledere, og vi har en medlemsportal med omfattende ressurser, maler og verktøy som også våre medlemmer vet å verdsette. Vi har bare sett starten på bølgen av virksomheter som vil være mer ansvarlige og vi rigger oss nå får å kunne ta imot mange flere til Etisk handel Norge fellesskapet! 

Vi ønsker velkommen til våre nye medlemmer i 2022 og 2023:

AhlsellQuantafuelInterfruktHeimdall PowerReitan Conv.Norske Tog ASFORUTAclimaEntreprenørforeningenBygg og AnleggSolberg og HansenMeterologisk instituttByggmakker handel ASTESSAvinorNHO ReiselivMelbyeKristiansand kommuneAlliance HealthcareElements ProductionSolar NorgeCamilla PihlInfinitumOrtomedicÅlesund Protective WearHøyer Gruppen ASMøller Mobility Group ASAET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk ASAccountor ASNordic Door ASAdvania NorgeMylna SportStudentsamskipnaden Sør-Øst NorgeThon Holding ASBergen Havn ASHamax ASYES- EUNorluxNorges Røde korsRøde kors førstehjelpOrkla House CareChoice hotellerSolenergiklyngenAarsland Møbelfabrikk ASWilfa