Mange bedriftsmedlemmer får henvendelser om hvordan de jobber med åpenhetsloven

35 av våre bedriftsmedlemmer har så langt fått henvendelser fra media og andre leverandører om hvordan de jobber med åpenhetsloven, viser en spørreundersøkelse Etisk handel Norge har gjennomført.

– Åpenhetsloven er veldig bra for å skjerpe leverandørenes kontroll i verdikjeden, skriver ett av våre medlemmer som har fått henvendelse fra interessenter om hvordan de jobber med loven.

Media bruker åpenhetsloven aktivt til undersøkende journalistikk

Av 98 bedriftsmedlemmer som har svart på vår undersøkelse, har 60% ikke fått noen henvendelser etter at loven ble vedtatt 1. juli, mens 13 medlemmer har fått en henvendelse og 22 medlemmer har fått mer enn en henvendelse.

Av de 35 medlemsbedriftene som har mottatt henvendelser, har åtte av henvendelser kommet fra media. Fem har fått henvendelse fra forbrukere og 19 fra kunder. Kunder i denne sammenheng er ofte leverandører som ønsker informasjon hvordan bedriften de handler med jobber med åpenhetsloven.

– At såpass mange har fått henvendelser om åpenhetsloven etter så kort tid, er overraskende og positivt fordi det viser at loven blir brukt, sier daglig leder i Etisk handel Norge, Heidi Furustøl som satt i lovutvalget.

Hvilke spørsmål får våre medlemmer?

Typiske spørsmål våre medlemmer får er:

 • Fra leverandører: Hvordan jobber bedriften med aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden? / Generell informasjon og spørsmål om leverandører, underleverandører og opprinnelsesland.
 • Hvilke dokumentasjon og krav stiller bedriften til leverandører?
 • Hvordan arbeider bedriften med åpenhetsloven?
 • Hvordan sikrer virksomheten at etisk handel følges opp gjennom leverandørkjeden?
 • Har bedriften oversikt over leveringskjeden fra råvarer til ferdig produkt?
 • Har virksomheten rutiner for diverse negative scenarioer og o.l. ?
 • Fra Sportsbutikker: De skal selv levere på åpenhetsloven og ønsker informasjon fra ulike merkevarer.
 • Menneskerettighetsforhold og arbeidsforhold fra leverandører i Kina og Østen
 • Fra media: Hvilke land har virksomheten forretningspartnere og/eller leverandørkjeder i?
 • Hva gjør disse forretningspartnerne / leverandørene?
 • Hva er lønnsnivået for arbeidstakerne i disse landene fordelt på roller?
 • Hva gjøres for å sikre at disse har anstendige arbeidsforhold, og at deres grunnleggende menneskerettigheter respekteres?
 • Hvilke tiltak er satt inn for å “stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger»?
 • Er det dokumenterte brudd på arbeidsmiljøloven i virksomheten i Norge som anses å utgjøre brudd på retten til anstendige arbeidsforhold?

Hva svarer bedriftene som får spørsmål om hvordan de jobber med åpenhetsloven?

Når bedrifter mottar forespørsler om informasjon, så skal det gis skriftlig tilbakemelding innen tre uker fra forespørselen er mottatt og senest etter to måneder.

Hvordan har våre medlemsbedrifter taklet dette etter bare drøye to måneder med åpenhetsloven?

«De webinarene vi hadde med Etisk handel Norge i forkant var veldig nyttige. Vi er godt rustet til å ta imot krav og besvare dem. Vi er litt overrasket over at vi kun har mottatt 3 krav», skriver ett medlem.

Et annet medlem svarer:

«Viktig at informasjonsplikt ikke utvides for mye. Vi har ikke kapasitet eller system for å følge opp i mye detaljer. Standardiserte svar må være bra nok.»

«Henvendelsene ble svart ut i løpet av en uke, med henvisning til offentlig tilgjengelig informasjon på våre nettsider, skriver et annet medlem.»

«Vi har besvart disse etter beste evne. De fleste henvendelsene er greie å besvare da vi allerede har rutinene etablert, men vi har også måtte lage nye retningslinjer – blant annet ny whistleblowingpolicy.»

«Vi har opprettet en mail-adresse bare for henvendelser om Åpenhetsloven. Besvares per idag av Kvalitet og Bærekraft funksjoner, men etter hvert må dette delegeres ut til andre i organisasjonen.»

Et medlem ønsker seg forslag til standardsvar, mens flere ønsker mer veiledning;

«Vi trenger litt veiledning til hvordan informere kunden og en «step by step» som gjør at ikke åpenhetsloven blir for omfattende for små bedrifter», skriver et medlem.

Daglig leder Heidi Furustøl kommenterer funnene slik:

– Det er viktig å etablere gode rutiner for hvordan forespørsler om informasjon skal håndteres av virksomheten. En bør også ha opparbeidet seg en form for beredskap for å ta seg av henvendelser som måtte komme fra loven trer i kraft.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer