Advokat Brynjulf Risnes er ny styreleder i NOAS

– Jeg har egentlig alltid vært en hemmelig beundrer av NOAS, sier Risnes som har arbeidet på utlendingsfeltet i mange år.

Risnes har erfaring både fra forvaltningen, blant annet i Finansdepartementet, og som forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). I dag arbeider han med straffe- og utlendingsrett i Matrix Advokater. Han har også sittet i Advokatforeningens lovutvalg for asyl- og utlendingsrett og Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg.

– Jeg har alltid beundret NOAS’ evne til å være både aktivister og fagorgan på samme tid. Både entusiasmen og profesjonaliteten kan bli litt enøyd, hver på sin måte. Det er blandingen som gjør NOAS så unik.

Risnes er godt kjent med NOAS’ rettshjelpsarbeid. Han er blant annet med i NOAS’ Domstolsprosjekt, der vi i samarbeid med flere advokatfirmaer prøver utvalgte asylsaker for retten.

– Vi har mekanismer som skal passe på rettssikkerheten, men problemet er at flyktninger og asylsøkere mangler i stor grad nettverk, støttespillere og språk. NOAS sørger for å gi dem som kommer hit den støtten det er mulig å gi innenfor regelverkets rammer. Det er der mitt hjerte ligger – i enkeltsakene. Det har vært mitt virke de siste 20 årene.

Generalsekretær Pål Nesse i NOAS tror Risnes vil styrke organisasjonens rettshjelpsarbeid.

– Brynjulf Risnes har en lang og solid karriere som advokat i asylsaker. Han har allerede flere år i styret og Domstolsprosjektet vårt bak seg. Han vil bidra med et styrket juridisk løft, så vel som kontinuitet som styreleder. For meg blir han en viktig samarbeidspartner og leder i arbeidet for NOAS’ fortsatte relevans og profesjonalisering, sier generalsekretæren.