Kraftriket kan nå tilby tjenester for energieffektivisering til bedrifter

Nyhet! Kraftriket har nå via morselskapet Yve en eierandel i Green Norway, og kan dermed tilby tjenester for energieffektivisering. Etter transaksjonen eier Kraftriket/Yve 10% av aksjene i selskapet. 

Omkring 40% av Norges energiforbruk går i dag til bygg. Green Norway ble etablert i 2020 med en klar ambisjon om å redusere dette. Selskapet har siden oppstarten utviklet plattform og kompetanse for å levere tjenesten Energy-as-a-Service (EaaS) til store næringsbygg. Porteføljen består av hotellbygg, industribygg og andre typer næringsbygg.

Unik kompetanse

Kraftriket har fulgt Green Norway siden oppstarten, der selskapet har vært en gjennomgående profesjonell kunde. Ørjan Bøyum, daglig leder i Kraftriket, forteller at han fra sidelinjen har sett hvor god effekt EaaS-tjenesten har for å gjøre etablerte bygg mer energieffektive. – Vi ser hvilken unik kompetanse selskapet besitter og vi gleder oss til å være med på reisen videre. – Vi har mange kunder som kan oppnå stor energieffektivisering ved hjelp av tjenesten Kraftriket nå kan tilby gjennom samarbeidet med Green Norway, sier Bøyum.

Orjan Boyum

Daglig leder i Kraftriket, Ørjan Bøyum, er svært fornøyd med å kunne tilby tjenester for energieffektivisering til sine kunder.

Enkelt for kunden

Daglig leder i Green Norway, Erik Åbyholm, sier at energi er komplekst, og at det er mye som påvirker hva man betaler i energikostnader hver måned. – Tjenesten EaaS gjør energioptimalisering av bygg enkelt for kunden. Green Norway sørger for at en analysedrevet helhetstanke ligger til grunn for å ta gode energivalg, sier Åbyholm.

– Vi har over tid blitt godt kjent, og vi ser frem til å få med Yve med sine to datterselskap Kraftriket og Polar Kraft med på laget, sier Erik Åbyholm. – Begge selskap ser viktigheten av å sørge for at energiforbruk i bygg reduseres. Bærekrafts arbeid er mer enn ord, og gjennom EaaS sikrer vi at energikunder får fart på bærekrafts arbeidet knyttet til bygg – uten at de selv trenger å bruke masse tid på det. Vi sørger for kontroll, optimalisering og tar gode energivalg for kunden, avslutter Åbyholm.

Erik Abyholm

Erik Åbyholm, daglig leder i Green Norway.

Om Green Norway

Green Norway AS ble etablert i 2020 i Grimstad og har utviklet en tjeneste for energieffektivisering (EaaS). Tjenesten bidrar til å gjøre energioptimalisering enkelt, lønnsomt og målbart for kundene. Selskapet jobber analysedrevet og med en helhetstanke hvor alle byggets kostnader knyttet til energi optimaliseres. I tillegg til EaaS leverer selskapet tjenester knyttet til rapportering, energimerking og vurdering. Green Norway består av dedikerte mennesker som brenner for å forbedre energiforbruk i bygg og gjøre dem mer miljøvennlige.

Om Yve

Yve AS er en nasjonal aktør innenfor energi, teknologi, tjenesteutvikling og bærekraft. Konsernet ble etablert i 2021 og eies av lokale energiselskaper i hele Norge. Yve er i dag morselskap for to solide strømselskaper med sterk lokal forankring – Kraftriket AS og Polar Kraft AS, som samlet har i underkant av 200 000 kunder over hele landet. Selskapets ambisjon er videre vekst og utvikling innenfor energisektoren og andre tilknyttede bransjer – til det beste for Yves kunder, samarbeidspartnere, lokalsamfunn og miljø.