Formøter til landsmøtet – gjennomgang av forslag til ny handlingsplan

På årets landsmøte skal vi behandle forslag til ny handlingsplan. Denne har vært jobbet frem av en arbeidsgruppe og utkastet ser nå ganske annerledes enn gjeldende handlingsplan. Derfor ønsker vi å legge til rette for at alle kan få svar på alle spørsmål og kommentarer i forkant av landsmøtet slik at det er lettere å delta i diskusjonen. Møtene foregår digitalt og er lagt til onsdag 20. april og torsdag 21. april. Les mer for å finne link til møtene og sakspapirene.

Sakspresentasjon

SIOPS handlingsplan blir årlig revidert av landsmøtet. Dette dokumentet skisserer hvilke områder organisasjonen mener det skal prioriteres å jobbe med. Dokumentet utgjør det viktigste “veikartet” for organisasjonen.

Handlingsplanen er målsetninger som er satt av landsmøtet og som er styret og administrasjonens oppgave å oppnå. Dokumentet har derfor stor betydning for organisasjonen og det er viktig at det ikke er for altomfattende slik at man skaper urealistiske målsetninger. derfor er det viktig at dokumentet ikke er for altomfattende. På grunn av koronapandemien har dette arbeidet vært utfordrende for SIOPS, og handlingsplanen har ikke kunnet bli revidert på 2 år.

Nytt forslag til handlingsplan ser ganske annerledes ut enn nåværende, men den er bygget på nåværende plan. Det har blitt gjort store redaksjonelle endringer med utformingen av den nye planen og det er en sammenhengende tråd gjennom hele dokumentet. Handlingsplanen er nå inndelt i tre kategorier (hovedmål, delmål og tiltak). Bakgrunnen for dette har vært at arbeidsgruppen har ønsket å sette tiltak som er målbare, slik at planen blir et aktivt dokument for organisasjonen og at medlemmene kan se konkret fremgang/utvikling.

Formøter

Formøtene arrangeres onsdag 20. april kl. 13-15 og torsdag 21. april kl. 12-14.

Bli med på møte 20. april her.

Bli med på møte 21. april her.

Trykk her for å lese gjeldene handlingsplan (obs! denne ble forlenget fra 19/20 til 21/22 på forrige landsmøte)

Trykk her for å lese forslag til NY handlingsplan

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer