Så mye får du i strømstøtte for januar

Du som strømkunde behøver ikke foreta deg noe for å få støtte til høye strømpriser. Beløpet du har krav på vil trekkes automatisk fra på nettleien. Strømstøtte for januar vil du se på strømregningen som sendes ut rundt den 10. februar.

Samlet støtte til strøm i januar

Fra og med januar er kompensasjonsgraden justert opp fra 55 til 80 prosent. Beløpet du får i støtte på din strømregning blir regnet ut etter ditt strømforbruk i januar og støttesats som oppgitt lenger ned i artikkelen. Her er noen eksempler på omtrent utregnet støtte for de som bor i Sør-Norge (NO1 og NO2):

  • Enebolig, forbruk ca. 4000 kWt, kompensasjon = 2825 kroner
  • Mindre bolig, forbruk ca. 2500 kWt, kompensasjon = 1766 kroner
  • Leilighet, forbruk ca. 1000 kWt, kompensasjon = 706 kroner

Slik kan du regne ut din strømstøtte for januar

Du kan enkelt regne ut din strømstøtte ved å ta ditt strømforbruk for januar (kWt) og gange med støttesats som oppgitt i oversikten under. Her er et eksempel på utregning:

En bolig i Oslo (NO1) har et forbruk på 3000 kWt i januar: 3000 x 0,7063 = 2118,9

Total støtte for januar for en bolig i Oslo (NO1) med 3000 kWt i forbruk blir altså 2118,90 kroner.
Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner (70,63=0,7063). Beløpet trekkes automatisk fra på nettleien – uavhengig av hvilken strømavtale man har.

NB! Ditt strømforbruk i kWt for januar finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

Støttesatser for januar

Her ser du satser for strømstøtte i januar. Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

PrisområdeGjennomsnittsprisStøttesats
NO1 (Oslo)140,63 øre/kWh70,63 øre/kWh
NO2 (Kristiansand)140,63 øre/kWh70,63 øre/kWh
NO5 (Bergen)137,12 øre/kWh67,12 øre/kWh
NO3 (Trondheim)26,39 øre/kWh0 øre/kWh
NO3 (Trondheim)26,39 øre/kWh0 øre/kWh
NO4 (Tromsø)26,22 øre/kWh0 øre/kWh

Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

Hvem har rett på støtte?

  • Privatkunder med bolig omfattes av kompensasjonsordningen. Har du for eksempel to boliger, får du kompensasjon for begge dersom begge er registrert som privat/husholdning.
  • Idrettslag og frivillige organisasjoner omfattes også av kompensasjonsordningen. Dette ble besluttet av regjeringen den 18. januar 2022, og ordningen vil få tilbakevirkende kraft for idrettslag og frivillige til desember 2021.
  • Borettslag med felles strømmåler omfattes også av ordningen og støtten utbetales automatisk, men styrene i boligselskapene plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling. Støtte for desember og januar kommer på nettleiefaktura som sendes ut i februar. Se mer informasjon ved å klikke her.
  • Landbruket/bønder – regjeringen har varslet at den vil fremme forslag om å inkludere landbruket inn under strømstønadsordningen, men hvor kompensasjon utbetales av Landbruksdirektoratet. Det betyr at strømstøtten ikke blir synliggjort på strømregningen.
  • Har ikke rett på støtte: Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av kompensasjonsordningen.

Kunder som nevnt over i områder med gjennomsnittlig spotpris som er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, har altså rett på kompensasjon – uansett hvilken strømavtale de har. En pris på 70 øre uten moms tilsvarer 87,50 øre med moms.

Nettselskapene har ansvaret for ordningen

Det er nettselskapene som har ansvaret for å gjennomføre ordningen. Beløpet du får i støtte vil derfor bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen.

De fleste kunder i Kraftriket har strøm og nettleie på samme faktura. Det betyr at fratrekket kommer på strømregningen som du får fra oss, men det er nettselskapet som sørger for at kompensasjonen blir riktig.

Har du spørsmål om kompensasjonsordningen, må du kontakte ditt lokale nettselskap. Her finner du kontaktinformasjon til de ulike nettselskapene som Kraftriket har avtale om alt på en faktura med.

Prisområder i Norge:

prisområder

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer