Våre innspill til utenriks- og forsvarskomitèen -Statsbudsjett 2023