– Tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap