Kraftriket kan nå tilby tjenester for energieffektivisering til bedrifter