Kraftriket har nå via morselskapet Yve en eierandel i Green Norway