Et dystert varsel om utviklingen i flyktningpolitikken