Et dystert varsel om utviklingen i flyktningpolitikken

Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari Flere viktige forslag for å styrke flyktninger og asylsøkeres rettsikkerhet har blitt stemt ned på Stortinget den siste tiden.

Da Hurdalsplattformen ble lagt frem av den nyvalgte regjeringen i oktober, advarte NOAS om at den inneholder så mange innstramninger i strid med FNs anbefalinger at regjeringen nærmer seg FrP i flyktning- og asylpolitikken. Nå ser vi dette i praksis.

Forslag etter forslag om oppmykninger på asylfeltet har blitt nedstemt av Ap, Sp, Høyre og Frp siden regjeringsskiftet. Forrige uke ble hele syv representantforslag som er viktige for å styrke flyktninger og asylsøkeres rettsikkerhet stemt ned på Stortinget:


Endret styrkeforhold 

Til sammen utgjør Ap, Sp, Høyre og Frp 133 mandater mot kun 35 fra SV, Rødt, Venstre, KrF og Miljøpartiet De Grønne (MDG) som ønsker en bedre behandling av flyktninger og asylsøkere. Når de fire store partiene er enige, blir det et massivt flertall mot endringer.

– Fem mindre partier finner sammen om oppmykninger, men fire store møter hverandre i en streng holdning, sier vår generalsekretær Pål Nesse til Vårt Land.

I tillegg er det ingen i bremserollen med en mer human flyktningpolitikk i dagens regjering, slik som Solberg-regjeringen hadde med Venstre/KrF.

Ved at de fire store finner sammen, har det skjedd en generell innstramming av asylpolitikken de siste årene. NOAS mener det er et dystert varsel for utviklingen i flyktningpolitikken.


I utakt med egne velgere

Likevel er det mulig å endre kursen mot en mer human og rettferdig asyl- og flyktningpolitikk.

– Vi har et sterkt motstykke, som ikke er en venstreside-allianse, men en «rettighets- og rimelighetsallianse» av mindre partier i flyktningpolitikken. De gjør en viktig jobb ved å stille med enkeltforslag og utfordre regjeringen på politikken deres, sier generalsekretæren i NOAS.

Det store politiske skillet går heller ikke alltid mellom partiene, men mellom hva folk engasjerer seg for lokalt og det partiet mener nasjonalt. I deler av Norge er engasjementet ofte stort for å ta godt imot og integrere flyktninger.

– Jeg tror flere av partiene er i utakt med egne velgere. Holdningsundersøkelser om flyktninger peker i retning av at man mener politikken er i strengeste laget og bør være rausere, sier Nesse.

Den nye regjeringen nærmer seg FrP i flyktning- og asylpolitikken