Tillitsvalgte i Siops

Foto: Siops

SIOPS avholdte landsmøte lørdag 27. april i Kongens gate 9 i Oslo. På landsmøtet valgte medlemmene nye tillitsvalgte for perioden 2024 til 2026. Flere nye meldte sin interesse, og noen av organisasjonens mangeårige bidragsytere ga seg. Medlemmene behandlet også ny handlingsplan, vedtekter, forretningsorden, kontingent, budsjett og flere veteranpolitiske saker.

Oversikt over tillitsvalgte i SIOPS

Styret

Styreleder Arve M. Aasbak

-Nestleder Hallgeir Mikalsen

-Styremedlem Ronny N. Gabrielsen

-Styremedlem Morten Berg

-Styremedlem Geir Odd Romsås

-Styremedlem Bjørnar Aronsen

-Styremedlem Anne-Margrethe Krogseth

-Styremedlem Ole-Kristian Vefferstad

-Varamedlem 1 Ketil Blomli

-Varamedlem 2 Anita Svendgård

-Varamedlem 3 Stein Rune Kristiansen

-Varamedlem 4 Øyvind David Svaar

-Varamedlem 5 David Berg Tharaldsen

-Varamedlem 6 Wasim Rashid

-Varamedlem 7 Kjetil Hestad

-Varamedlem 8 Ole Vikre

Valgkomiteen

-Leder Odd Egil Pedersen

-Medlem Jan Edgar-Nilsen

-Medlem John Magne Malmedal

-Medlem Yngvar Bjartveit

-Vara Tone-Merete Antonsen

-Vara Jarle Olvar Nygård

Gjenvalgt styreleder

Arve M. Aaasbak tok gjenvalg som styreleder i SIOPS for perioden 2024-2026. Aaasbak er Libanon-veteran med tjeneste som militærpoliti i Beirut i tidsrommet 1988 til 1989, og har sittet som styreleder i SIOPS siden 2020. Aasbak har vært engasjert og opptatt av veteransaken gjennom flere år, og har også vært rådgiver i SIOPS. Les Forsvarets portrettintervju med Aasbak her.

-Aasbak er en viktig ressurs for oss i SIOPS. Jeg og resten av administrasjonen ser frem til videre samarbeid med han og styret, kommenterer generalsekretær Kjetil Bragstad.

En bauta forlater oss

Tidligere styreleder i SIOPS, rådgiver og nåværende medlem av Klagenedmda for veteransaker Anders Grindaker tok ikke gjenvalg som tillitsvalgt på landsmøtet, og har nå for første gang ingen aktive verv i organisasjonen. Grindaker var med å etablere SIOPS i 2006, og har bekledd ulike roller i organisasjonen både som talsperson og juridisk rådgiver, og nå sist som medlem av kontrollkomiteen.

Grindaker er selv Libanon-veteran med tjeneste fra den første norske kontingenten i 1978, senere utdannet advokat. Han har arbeidet gjennom flere år for å gi veteransaken økt oppmerksomhet og synlighet både i media og i det politiske miljø. Han har spesielt engasjert seg for spørsmålet om krigspensjon for veteranene, og om kompetanseheving om veteranenes psykiske helse i det sivile behandlingsapparat.

Grindaker var også sentral i opprettelsen av et skreddersydd kurs om veteraners psykiske helse for leger og psykologer i regi av SIOPS og Rådet for psykisk helse i 2015.

I 2013 ble Grindaker nominert til Veteranprisen.

-Vi takker for hans årelange innsats for SIOPS og veteransaken i Norge. Anders Grindaker har og er en viktig stemme i det veteranpolitiske miljø, understreker generalsekretær Kjetil Bragstad.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer