Nok en gang settes menneskeliv på spill: UNE svikter gravid kvinne i Gaza

UNEs avslag for en gravid kvinne i Gaza innebærer at hun må vente til hun føder i en krig uten sidestykke i moderne tid der helsesystemet har kollapset for å komme til Norge. Politikerne må nå på banen for å sikre grunnleggende menneskerettigheter, som rett til liv og lovgivers bestemmelser om at sterke menneskelige hensyn i familieinnvandringssaker ivaretas. 

En gravid kvinne i Gaza som søkte familieinnvandring med sin norske ektefelle i Norge fikk sist fredag avslag om tillatelse, etter nemndmøtebehandling i UNE, uten personlig fremmøte. Hun fikk først avslag av UDI fordi hun ikke har fylt 24 år, et krav som stilles alle som søker familieinnvandring fra noen land. Hensikten med dette er å beskytte mot tvangsekteskap.  

Kvinnen er gift med en norsk borger og de venter et barn sammen. Når barnet blir født vil barnet bli norsk statsborger på grunn av far, og kvinnen vil ha rett til innreisetillatelse etter regjeringens instruks.  

En gravid kvinne i Gaza som søkte familieinnvandring med sin norske ektefelle i Norge fikk sist fredag avslag om tillatelse, etter nemndmøtebehandling i UNE, uten uten sidestykke der ingen steder er trygge, med en pågående sultkatastrofe, der gravide aborterer som følge av flukt, sjokk, traumer og underernæring, og dødeligheten blant nyfødte øker kraftig.  

Et flertall i UNEs nemnd mente likevel at innvandringsregulerende hensyn var avgjørende, fordi barnet ikke var født enda, og fordi det er mange som lever under vanskelige forhold som ønsker å bosette seg i Norge. Et mindretall, en nemndleder, mente at det i denne saken forelå sterke menneskelige hensyn nettopp på grunn av den ekstraordinære situasjonen i Gaza. NOAS mener at vedtaket vil medføre en reell risiko for at kvinnen og hennes ufødte norske barn kan dø før hun får tillatelsen hun uansett vil ha krav på. 

Vi tror ikke det var Stortinget (lovgivers) intensjon at bestemmelsen skulle utøves på denne måten – vi ber derfor nå Stortinget reagere. Det er behov for presisereringer i regelverket for å sikre at sterke menneskelige hensyn ivaretas, ikke minst for barna det gjelder.  

Vi ser samtidig behov for særskilt tiltak på grunn av sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen i Gaza. En ekstraordinær situasjon krever ekstraordinære løsninger. 

Selv om hun skulle innvilges tillatelse, ville likevel ikke hennes farefulle ferd være over. Norske myndigheter gir nemlig ikke assistert utreise til dem som får innvilget familieinnvandringstillatelse med et familiemedlem i Norge. Per i dag overlates familier til å smugle seg ut av det lukkede Gaza på egenhånd, med økt risiko og til enorme kostnader og farer. Andre land som det er naturlige å sammenligne oss med, som Nederland og Island har på grunn av den ekstraordinære situasjonen valgt annerledes, og besluttet å gi bistand til denne gruppen. De går foran og viser at det er mulig. 

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer