Forsvarets musikk får positiv omtale i ny langtidsplan

Les Creos innspill

Forsvarets musikk har fått et eget avsnitt i Forsvarets langtidsplan. Der fremheves det at militærkorpsene er et viktig bindeledd til samfunnet og en bidragsyter til norsk musikkliv. Videre tas det til orde for en sikring av kvaliteten gjennom økte driftsrammer, kompetanseheving og at Forsvarets musikk skal være en attraktiv arbeidsplass for musikere.

Dette sier langtidsplanen om Forsvarets musikk:

4.9.6.2   Forsvarets musikk

Forsvarets musikk består av de fem musikkorpsene Forsvarets Stabsmusikkorps i Oslo, Kongelige Norske Marines Musikkorps i Horten, Sjøforsvarets Musikkorps i Bergen, Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim og Hærens Musikkorps i Harstad. I tillegg til de fem profesjonelle musikkorpsene er Forsvarets musikk faglig ansvarlig for Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani, som består av en musikk- og drilltropp med vernepliktige soldater.

Forsvarets musikk skal yte bidrag til Forsvaret, Stortinget, regjeringen og kongehuset. Militærkorpsene er et viktig bindeledd til samfunnet og en bidragsyter til norsk musikkliv. Kvaliteten på Forsvarets musikk skal ivaretas gjennom økte driftsrammer, som muliggjør fortsatt kompetanseheving og produksjoner av ulik art. Utførelse av ulike typer oppdrag er viktig for å opprettholde kvaliteten i Forsvarets musikk, og for å opprettholde Forsvarets musikk som en attraktiv arbeidsplass for musikere.

Visuell skillelinje

Creos innspill

Creo er veldig glade for den positive omtalen og ser frem til at dette følges opp i tiden fremover. Langtidsplanen skal på høring, og Creo har sendt inn følgende innspill angående Forsvarets musikk:

Dessverre har det ofte vært slik at dersom forsvarets musikk har blitt omtalt i store, viktige plandokumenter, har det gjerne vært i forbindelse med en trussel om nedleggelse. Vi er derfor ekstra oppløftet når det i langtidsplanen tas til orde, ikke bare for å videreføre, men faktisk styrke Forsvarets musikk.

Når det skrives «Kvaliteten på Forsvarets musikk skal ivaretas gjennom økte driftsrammer, som muliggjør fortsatt kompetanseheving og produksjoner av ulik art.» tolker vi dette dit hen at det vil følge konkrete, øremerkede midler til Forsvarets musikk, og i vil følge dette nøye i fremtidige budsjettprosesser.

Vi vil minne om at FMUS mistet 12 stillinger i 2018, blant annet de kunstneriske lederne. Disse er avgjørende for kompetansehevingen i FMUS, og vi vil oppfordre til at det avsettes midler til at disse stillingene kan gjeninnføres.

Det forsvant også en rekke musikerstillinger i 2018. Mindre besetninger gjør korpsene sårbare ved sykdom og annet fravær, og gjør det vanskeligere å løse flere oppdrag parallelt. Vi vil anmode om en tilbakeføring av musikerstillingene slik at korpsene får den samme besetningen de hadde før 2018. Dette vil gjøre korpsene mer robuste og i stand til å løse flere oppdrag, både sivilt og militært.

Avslutningsvis merker vi oss at: «Utførelse av ulike typer oppdrag er viktig for å opprettholde kvaliteten i Forsvarets musikk, og for å opprettholde Forsvarets musikk som en attraktiv arbeidsplass for musikere.» Sett i lys av Forsvarets Forskningsinstitutts rapport fra 2021 «Arbeidsmiljø og helseprofil hos musikere» som viser at musikere i FMUS skiller seg negativt ut på en rekke områder i sammenlikning med musikere i sivile orkestre, kan det kanskje stilles spørsmål ved hvor attraktiv FMUS er som arbeidsplass i dag, men vi setter stor pris på at det vises ambisjoner på dette området og vi vil gjerne bidra med innspill til hvordan FMUS kan bli en mer attraktiv arbeidsplass for musikere.

PDF: Creos innspill til Forsvarets langtidsplan

Foto: Jörg Wiesner

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer