Spørreundersøkelse om husleieloven

Det er viktig at mange svarer på undersøkelsen slik at den blir så representativ som mulig. Svarene vil kunne få stor betydning for hvordan lovutvalget utformer viktige bestemmelser i loven.

I løpet av kort tid vil vi sende ut en digital spørreundersøkelse til alle medlemmer hvor vi ber deg om å dele noen av sine erfaringer og tanker rundt det å være leieboer. Hva mener du er viktig for et godt og trygt leieforhold og hva må vi gjøre for å unngå utrivelige leieforhold? Svarene er viktig da de vil bli tatt inn i vurderingsgrunnlaget til husleielovutvalgets videre arbeid.

Husleielovutvalget har tilgang på mye kunnskap og data om leiesektoren, men leieboernes stemme er ikke alltid like tydelig. Leieboerforeningen har mye erfaring gjennom om det å være leieboer gjennom vår juridiske rådgivning til medlemmene. Det er likevel ikke alltid like lett å sammenfatte dette på en god og tydelig måte.

Det ønsker vi å gjøre noe med – og derfor sender vi snart ut en undersøkelse til alle våre medlemmer hvor vi ber deg om å svare på noen spørsmål om dine erfaringer med å være leieboer og å leie boliger. Alle svarene blir anonymisert og vil ikke kunne spores tilbake til deg som har svart.

Det er viktig at vi får inn så mange svar som mulig slik at undersøkelsen blir så representativ som mulig. Svarene vil kunne få stor betydning for hvordan lovutvalget utformer viktige bestemmelser i loven. Ingen svar er riktige eller gale – vi ønsker enkelt å vite hva du mener og tenker slik at vi lager en god lov tilpasset leieboeres behov.

Hvis du vil kan du være med i trekningen av ti vinnere som hver får 15 flax-lodd (flax for livet) for takk for innsatsen.

Vi sender ut spørreundersøkelsen i slutten av uke 20. Hvis du ikke vil være med på undersøkelsen eller motta påminnelser, anbefaler vi deg å åpne spørreundersøkelsen og svare nei på det første spørsmålet. Da blir du tatt ut av denne.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer