Regjeringen følger Etisk handel Norges anbefaling om å ikke handle med okkuperte områder

Allerede 11. januar oppfordret Etisk handel Norge norsk næringsliv til å ikke handle varer eller tjenester fra ulovlig israelsk okkupert område, og vi har bedt Utenriksdepartementet om å komme med tydeligere anbefalinger.

– Det var på tide at regjeringen lyttet til næringslivet i denne saken om å unngå å handle eller investere i selskaper som er tilknyttet ulovlige israelske bosetninger. Både FN og regjeringen selv har fastslått at Israels okkupasjon strider mot Folkeretten og menneskerettighetene. De internasjonale anerkjente retningslinjene er godkjent av norske myndigheter og sier at næringslivet ikke må bidra til pågående menneskerettighetsbrudd, og spesielt ikke i konfliktområder, sier daglig leder Heidi Furustøl i Etisk handel Norge som har mange bedriftsmedlemmer.  

Krav til næringslivet om forsterkede aktsomhetsvurderinger

FNs veiledende prinsipper og OECD retningslinjer setter krav til næringslivet om å gjøre forsterkede aktsomhetsvurderinger, slik at næringslivet ikke bidrar til å opprettholde pågående brudd på menneskerettighetene, gjennom handel og varer. Retningslinjene er ikke juridisk bindende for næringslivet, men medlemmer av Etisk handel Norge er bundet av vår Prinsipperklæring om å følge FNs og OECDs retningslinjer og gjøre aktsomhetsvurderinger. 

Bra at regjeringen hører på næringslivet

 – Vi har gjennom brev til Utenriksdepartementet bedt regjeringen ta stilling til Etisk handel Norges anbefaling i Israel-Palestina konflikten og det er bra at regjeringen nå hører på våre næringslivsmedlemmer og andre bedriftsledere som har etterspurt tydeligere anbefalinger og råd fra regjeringen, sier Furustøl. 

Viktig signal om næringslivets ansvar

– Norske virksomheter handler i liten grad med okkupert område, og det vil ha små økonomiske konsekvenser for Israel. Men regjeringen har i dag sendt et svært viktig signal til næringslivet om hva som er deres ansvar for å ikke bidra til å opprettholde konflikter eller forårsake menneskerettighetsbrudd, slik også 15 EU-land har gjort før dem. Så håper jeg at regjeringen gir samme beskjed til sine egne statseide selskaper og offentlig sektor, og at det også får konsekvenser for de virksomhetene som ikke følger regjeringens fraråding om handel med okkuperte områder og aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven og FNs og OECDs retningslinjer. Det er mange bedrifter som jobber godt med aktsomhetsvurderinger og det skal lønne seg å være en ansvarlig virksomhet, avslutter Furustøl. 

Her er pressemeldingen fra utenriksminister Espen Barth Eide: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-frarader-handel-og-naringsvirksomhet-med-israelske-bosettinger/id3028680/ 

Her er Etisk handel Norges tilråding: 

Hva er næringslivets ansvar i konfliktområder? Israel-Palestina konflikten

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer