Informasjonsmøte om Vestland kulturarvnettverk 7. mars i Bergen

Vi ønsker hjertelig velkommen til et åpent informasjonsmøte om etableringen av Vestland kulturarvnettverk torsdag 7. mars kl. 18.30.

Nå samler vi det frivillige kulturvernet i Vestland fylke i et stort faglig nettverk for lokale lag og foreninger.

Kulturvernforbundet tar nå et initiativ til å etablere «Vestland kulturarvnettverk» for å samle alle gode krefter innenfor det frivillige kulturvernet i Vestland. Ambisjonen er å bygge opp en regional kulturvernparaply for alle frivillige lag og foreninger som jobber innenfor det brede kulturvernfeltet. Alle lag og foreninger som jobber med historie, tradisjoner, kulturminner, veterankjøretøy, fartøyvern osv. er hjertelig velkommen i nettverket.

Innenfor Kulturvernforbundets landsdekkende medlemsorganisasjoner finnes det omtrent 250 lokale lag, foreninger og miljøer innen det frivillige kulturvernfeltet bare i Vestland fylke. I tillegg til dette finnes det flere lag og foreninger som ikke er organisert inn under Kulturvernforbundets paraply, så det samlede antall frivillige kulturvernlag i Vestland er sannsynligvis over 300 stk. Det tilsvarer igjen ca. 35 000 frivillige kulturvernere i Vestland fylke.

Med en så stor regional medlemsmasse av frivillige er behovet for en bedre organisering og samordning nå blitt veldig stort, og vi ønsker derfor å etablere et regionalt kulturarvnettverk for de lokale lagene i Vestland.

Informasjonsmøte om Vestland kulturarvnettverk torsdag 7. mars kl. 18.30

Vi ønsker alle interesserte hjertelig velkommen til informasjonsmøte om Vestland kulturarvnettverk hos Bergen kystkultursenter torsdag 7.mars kl. 18.30. (adr: sjøgaten 15. Sandviken)

Det er også mulig å bli med på møtet digitalt

MELD DEG PÅ HER

Det er gratis å delta på møtet. Hjertelig velkommen skal du være!

Les mer om Vestland kulturarvnettverk her

Les mer om Kulturvernforbundets regionsatsing her

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer