Gentest til tidligere brystkreftpasienter

Alle som har hatt brystkreft før 60 års alder kan få tilbud om gentest for å undersøke om det er arvelig årsak til sykdommen. Fastlegen kan bestille en slik gentest.

En gentest er en enkel blodprøve som kan vise om det er arvelig årsak til brystkreft. Dersom det blir funnet en genfeil, kan det ha betydning for brystkreftbehandlingen og videre oppfølging. Andre slektninger kan også få gentest, og da kan kreft hos disse forebygges eller oppdages tidlig.

De siste 5-10 årene har mange brystkreftpasienter fått tilbud om gentesting på sykehuset i forbindelse med behandlingen sin. Metodene for gentestingen har utviklet seg i løpet av disse årene, og retningslinjene for hvem som kan få tilbud om gentesting har også forandret seg. Så selv om dette er godt innarbeidet i dagens brystkreftbehandling, lever det svært mange tidligere brystkreftpasienter som ikke fikk tilbud om gentest da de ble syke eller som ikke fikk gentest etter dagens standard.

Gjennom et samarbeid med Oslo Universitetssykehus og Kreftforeningen håper vi at mange tidligere brystkreftpasienter vil få en gentest nå dersom de ønsker det.

Hvis du tidligere har hatt brystkreft og var under 60 år da du fikk diagnosen, eller hvis du ble gentestet før 2014, kan du få en gentest nå. Du kan be fastlegen din (eller en privatpraktiserende lege/avtalespesialist) om å bestille gentesten. Analysene gjøres ved Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo universitetssykehus.

Du finner mer informasjon om gentesting, hvordan du skal gå fram for å ta gentest og informasjon du kan vise til legen din på nettsiden til Oslo universitetssykehus – seksjon for arvelig kreft. 

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer