Et strømkonsept som er gunstig for både Ottestad og strømkunden!

Magnus Skulstad er ny leder i Ottestad Idrettslag. For han er konseptet Idrettsstrøm fra Kraftriket foreløpig ganske nytt, men han ser allerede etter kort tid at det gir klubben ekstra inntekter. Og i disse tider er alle midler kjærkomne.  Midlene som kommer inn via Idrettsstrøm skal brukes til å arrangere positive aktiviteter til barn og unge i klubben!

Magnus fikk jobben som daglig leder i Ottestad, juni 2023.
Som ny leder i OIL har han siden sommeren brukt mye av tiden sin på å bli kjent med kollegaer og få oversikt over stort og smått i klubben. Han gleder seg over at Kraftriket også i 2024 ønsker å bidra på sponsorsiden men også over å se at konseptet Idrettsstrøm gir ekstra midler til klubbkassa.

For hver kilowattime som kunden forbruker, går 1 øre uavkortet til et valgfritt idrettslag – tilsvarende grasrotandelen til Norsk Tipping.

Gjennom årenes løp har konseptet generert til sammen 14 000 kroner til OIL. 2023-utbetalingen er nå rett rundt hjørnet, da drypper det 7 300 kroner til idrettslag.

Håper at flere bedrifter for øynene opp for konseptet

OIL ble stiftet i mai 1918  og tilbyr et bredt spekter av idrettsgrener, blant annet fotball, håndball, sykkel, ski, volleyball og innebandy. De fleste aktiviteter i klubben arrangeres på dugnad takket være engasjerte medlemmer/ foreldre. Derfor er alle midler klubben kan få viktig. Alle monner drar når det kommer til inntekter – også ordningen med Idrettsstrøm.  Vi har et mål om å bli enda bedre på å formidle verdien som ligger i konseptet. Ved å sette noe mer fokus på markedsføring av konseptet internt i klubben, håper vi på å få enda flere til å velge Idrettsstrøm i 2024.

– Vi verdsetter hver eneste krone som kommer inn når Kraftriket -kunder velger å gi sin Idrettsstrøm-støtte til Sportsklubben OIL. Vi håper også at flere bedrifter kan få øynene opp for dette konseptet. Man får en pålitelig strømavtale, og i tillegg kan man støtte et idrettslag eller organisasjon etter eget ønske. Idrettsstrøm er et strømkonsept som er gunstig for begge parter – både kunden og idrettslaget.

Les mer om konseptet Idrettsstrøm 

jenter i aktivitet