Informasjon til skadde ukrainske soldater

SIOPS og Momentum (Foreningen for amputerte, dysmelister og ortosebrukere) har laget noen informasjonshefter på ukrainsk, russisk og engelsk som vi har delt ut til skadde ukrainere på sykehus i Norge.

Mange soldater har blitt alvorlig fysisk skadet i krigen i Ukraina. Norge og EU samarbeider i dag om å evakuere skadde ukrainske soldater til sykehus i Europa, også til Norge. Siden våren 2022 har 359 ukrainske soldater fått medisinsk behandling på norske sykehus. Den medisinske evakueringen skjer gjennom EUs ordring for sivil beredskap UCPM.

SIOPS og foreningen Momentum har ved flere anledninger besøkt ukrainere til behandling i Norge. Vi har også tilbudt regjeringen ved Forsvarsdepartementet om å initiere et ideelt-offentlig samarbeid vedrørende ivaretakelsen av de skadde soldatene i Norge.

Nye informasjonshefter for fysisk skadde soldater

SIOPS og Momentum har laget informasjonshefter på ukrainskrussisk og engelsk. Heftene kan benyttes av helsevesenet eller andre i sitt arbeid med skadde ukrainske soldater i Norge. De er allerede videreformidlet til både Ullevål, Sunnaas og Landaasen sykehus.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer