Apotek 1 er første apotekkjede i Handelens Miljøfond

Er med i Handelens Miljøfond: Apotek 1.

For å kutte plastforbruket og sørge for mer gjenbruk har Norges største apotekkjede blitt medlem av Handelens Miljøfond.

– En kjede med vår størrelse har et stort ansvar. Med 29 millioner kunder i løpet av et år kan vi få til store endringer ved å redusere plastforbruket og øke bevisstheten rundt en mer bærekraftig handel, sier Lise Østlund, som leder bærekraftsarbeidet i Apotek 1.

For hver solgte plastpose i Apotek 1 går 2 kroner til handelens felles storsatsing, Fondet støtter miljøprosjekter som reduserer mengden plastbæreposer, forebygger og fjerner plastforsøpling og bidrar til redusert plastbruk og sirkulær plastøkonomi.

Handelens Miljøfond ønsker Apotek 1, som den første apotekkjeden, varmt velkommen som medlem.

– Vårt mål og ønske er at alle som selger plastbæreposer er med å ta sin del av ansvaret, og vi er godt på vei, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Oppfordrer til mer gjenbruk

Som følge av medlemskapet i fondet øker prisen på alle plastposer til 3,50 kroner. Samtidig lager Apotek 1 egne gjenbruksposer.

– Vi oppfordrer til mer gjenbruk. For eksempel egner våre apotekposer seg også når man skal returnere ubrukte legemidler til forsvarlig destruering på apoteket. For hver gang en pose brukes på nytt er det en besparelse av miljøet, sier Østlund.

Les mer om retur og destruksjon av gamle legemidler her.

Intern stolthet blant apotekmedarbeidere

Internt i apotekkjeden er medlemskapet møtt med stor aksept og stolthet over at kjeden tar et bærekraftsansvar. Å være en del av handelens felles storsatsing for å bidra til å løse miljøproblemer forårsaket av plast gir stor glede for selskapets 5000 ansatte.

– Vi har merket et stort engasjement for bærekraft, og flere kolleger ønsker å være en del av et selskap som tar et større bærekraftsansvar. Vi er stolte over at midlene til Handelens Miljøfond gir stor miljøeffekt og bidrar til FNs bærekraftsmål, sier Østlund.

Fondet støtter flere prosjekter som bruker teknologi til å rydde opp og skape verdi av plastsøppel. I tillegg støtter fondet holdningskampanjer for å få nordmenn til å bruke plast mer fornuftig.

– Vi er glade for at den største delen av midlene fondet deler ut er direkte knyttet til arbeid for å redusere plastforsøpling i havet og på land med større ryddeaksjoner. Sammen ønsker vi å bidra til at plasten blir sirkulert og ikke havner i naturen, sier Østlund.