Ansvar for snørydding

Leieboerforeningen har fått en rekke henvendelser med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å strø fortauet og indre gårdsrom, og fra folk som ikke kommer seg ut av sin egen bolig fordi det ikke er strødd eller ryddet snø. Vi har sett nærmere på bestemmelsene om dette.

Ansvar for snørydding og strøing på vinteren
I politivedtekt for Oslo står det blant annet:

§ 4-4. Plikt til snørydding innenfor Ring 1
Innenfor Ring 1 plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted snarest etter snøfall å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Ved bruk av kjemiske smeltemidler til fjerning av snø eller is, skal fortauet feies snarest mulig.

§ 4-5. Plikt til å strø fortau innenfor Ring 1
Innenfor Ring 1 plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted å strø eller på annen måte sørge for at fortauet på eller langs egen eiendom ikke er glatt. Ved bruk av kjemiske smeltemidler til fjerning av snø eller is, skal fortauet feies snarest mulig.

Her pålegges eieren av grunnen ansvaret for å sørge for at fortauet ikke er gjensnødd eller glatt, nærmere bestemt to meter til hver side og frem mot fortauskanten. Dersom eier ikke oppfyller sine plikter og forholdet blir anmeldt kan eieren bli bøtelagt.

Utenfor Ring 1
For boliger uten for ring 1, er det kommunen som har ansvaret for dette. Dersom det ikke er strødd mot offentlig grunn utenfor hjemmet ditt, eller brøytet, kan du ta kontakt med bymiljøetaten på telefon 23 48 20 30. En mer detaljert oversikt over ansvar og direkte telefonnummere finner du på etatens egne brøyte- og strøsider her

På selve eiendommen, altså inne i gårdsrom og hager er det utleier som har ansvaret dersom ikke noe annet er direkte avtalt i leieavtalen din. Vanligvis så er det utleier som har det utvendige vedlikeholdsansvaret, og har ansvar for å opprettholde orden på eiendommen.

Dersom det ikke er strødd i området der du bor, kan man kreve at de respektive eierne sørger for dette. Dersom ikke retter seg etter pålegg kan forholdet politianmeldes. Hvis en gårdeier ikke strør til tross for flere purringer, kan trolig beboerne i gården besørge dette og sende regningen til gårdeieren..

Dette er imidlertid ikke alltid så enkelt. Den som i første omgang dekker utgiftene vil ha et pengekrav på gårdeier, og må selv drive inn pengene. Det er ikke alltid lett å få betaling. Muligheten til å benytte seg av denne fremgangsmåten er også begrenset til egen gård og gårdeier.

Utenfor Oslo
De fleste kommuner har retningslinjer for brøyting og strøing. Se om du finner noe i de lokale politivedtektene eller kontakt kommunen for å finne ut hvem som har ansvaret.

Krev erstatning
Unnlatelsen har også en sivilrettslig side. Dersom eieren ikke har oppfylt sine forpliktelser, og noen blir skadet som en følge av det, kan eieren bli erstatningsansvarlig for økonomiske tap som følge av skaden. Ved alvorlige skader kan det dreie seg om store beløp. (Vi gjør også oppmerksom på at tilsvarende regler gjelder for fjerning av snø, og fjerning av is og snø fra tak).

Kvitteringer
Hvis man skulle være så uheldig og skade seg er det viktig å ta vare på kvitteringer for slike utgifter. Videre må man ta kontakt med trygdekontoret for å undersøke om utgiftene kan dekkes av det offentlige.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer