Har du leverandører i Bangladesh? Unik prosjektmulighet!

Med åpenhetsloven er det blitt større forventninger til tiltak som faktisk bidrar til å forbedre arbeidsforholdene. Etterspørselen etter gode aktsomhetsvurderingsprosjekter vil øke og nå har du og din virksomhet en unik mulighet til å delta i to prosjekter i Bangladesh. Vår søsterorganisasjon ETI Bangladesh har to prosjekter om sosial dialog og likestilling på arbeidsplassen. Vårt medlem Varner har i flere år vært prosjektdeltaker, men vi ønsker at enda flere av Etisk handel Norges medlemmer skal få mulighet til å delta! Frist for å vise interesse er satt til 10. januar 2024, og du kan sende epost til leder i ETI Bangladesh [email protected], eventuelt daglig leder i Etisk handel Norge [email protected].

Hvorfor er et kjønnssensitivt arbeidsplassprogram nødvendig?

Mens kvinner fortsatt utgjør mer enn halvparten av alle arbeidere i tekstilsektoren, fortsetter de å være overrepresentert i lavere betalte stillinger, med menn i de fleste leder-rollene og bedre lønn. Kvinner har en høy risiko for å bli trakassert av mannlige kolleger og managere, forbigått i bedre jobber og de har ofte ikke tilgang til klagemekanismer eller tillitsvalgte å henvende seg til når det gjelder kjønnsbasert trakassering og ulikhet. I tillegg til å være en grunnleggende menneskerettighet, har forskning vist at likestilling også fører til økt produktivitet og stabilitet. På denne måten bidrar virksomhetene til både å forbedre arbeidsforholdene samtidig som leveransene sikres på en bedre måte.

Hvilken rolle kan sosial dialog ha på arbeidsplassen?

Sosial dialog betyr å få etablert en arena for gjensidig tillit hvor demokratiske valgte arbeiderrepresentanter og ledelsen kan ta opp ulike arbeidskonflikter eller HMS-relaterte forhold. SD spiller en nøkkelrolle i å få en mer stabil og anstendig arbeidsplass og bevare sysselsettingen. SD bidrar også til bedre kompetanseheving innenfor arbeidsmiljøet. Når SD blir vedtatt bredt på tvers av en sektor eller land, bidrar SD til økonomisk og bærekraftig bedriftsutvikling, og verdiskapningen øker. Dette kommer også arbeiderne til gode.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer