Nytt regionalt kulturarvnettverk i Vestland

Kulturvernforbundet tar neste år et initiativ for å etablere «Vestland kulturarvnettverk». Med støtte fra Vestland fylkeskommune skal det nå bygges en viktig regional struktur for det frivillige kulturvernfeltet.

Innenfor Kulturvernforbundets landsdekkende medlemsorganisasjoner finnes det omtrent 250 lokale lag, foreninger og miljøer i Vestland fylke. I tillegg til dette finnes det flere lokale kulturverngrupper som ikke er organisert inn under Kulturvernforbundets paraply. Vi anslår derfor at det samlede antall frivillige kulturvernlag er bortimot 400, med rundt 50 000 frivillige kulturvernere totalt, bare i Vestland fylke.  

Med en så stor regional medlemsmasse av frivillige, er behovet for en bedre organisering og samordning nå blitt veldig stort, og Kulturvernforbundet etablerer derfor et regionalt kulturarvnettverk for de lokale lagene i Vestland. 

Fra før har Kulturvernfobundet hjulpet til med å etablere «Oslo kulturarvnettverk» og vi er i full gang med å etablere «Trøndelag kulturarvnettverk». I løpet av 2024 vil også «Vestland kulturarvnettverk» bli en realitet.

Vestland fylkeskommune har gjennom støtteordningen «Kulturelt utviklingsprogram» gitt et tilskudd på kr. 250 000,- til etableringsprosjektet.

Vestland Kulturarvnettverk skal jobbe med møteplasser, aktiviteter og arrangementer for de lokale lagene, bygge nettverk og være et samordnet organ og høringsinstans inn mot kommuner, fylkeskommuner, museer, arkiv etc., jobbe for å bedre rammene for det frivillige kulturvernet i Vestland, lede prosjekter, søknader, jobbe politisk og arrangere seminarer og konferanser. Vestland kulturarvnettverk skal være en demokratisk organisasjon med et valgt styre (av representanter fra frivilligheten) og med årsmøte som høyeste organ.

Det vil bli arrangert informasjonsmøter og et stiftelsesemøte i første kvartal av 2024. Mer informasjon om dette kommer senere.