Ingen Musikerallianse denne gangen

Creo reagerer på at et flertallsvedtak på Stortinget våren 2023 – om oppstart av en musikerallianse – ikke blir fulgt opp av angjeldende departement.

Vi i Creo har i flere år arbeidet for å opprette en Musikerallianse her i Norge. I Sverige har frilansskuespillere, -dansere og -musikere i en årrekke kunnet kombinere kunstnerisk utøvelse på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå med den tryggheten det er å være ansatt i TeaterAlliansen, Dansalliansen eller Musikalliansen.

Alliansene har i Sverige vært en løsning på de dårlige levekårene mange svenske frilansdansere, -skuespillere og -musikere lever under. Videre har alliansene sørget for en ytterligere profesjonalisering av de tre ulike feltene. Det stilles store krav til dem som blir ansatt i alliansene. Utdannelse, erfaring og arbeidsfrekvens blir vektlagt hos utøverne. Alliansene utgjør slik en pool av topp kvalifiserte utøvere. Her i Norge har Skuespiller- og dansealliansen har vist seg som en solid og viktig institusjon.

I 2021 bevilget Stortinget 1 million kroner til å utrede en Musikerallianse. Denne utredningen ble overlevert Kultur- og likestillingsdepartementet i mai 2022. I forbindelse med revidert budsjett 2023 bevilget Stortinget så 3 millioner kroner til oppstart av en slik allianse. Musikeralliansen AS ble derfor etablert i høst. Stadig flere musikere hører nå om at vi er i gang, og har meldt sin interesse for å søke en stilling i alliansen.

Alliansen vil bidra til å høyne det kunstneriske nivået hos norske musikere, sangere og dirigenter gjennom å gi dem kontinuitet i arbeidet

En slik allianse er et direkte svar på formuleringen i Hurdalsplattformen om at regjeringen vil «leggje til rette for fleire kulturarbeidsplassar og kompetansemiljø over heile landet». Den er også et avgjørende tiltak for å sikre arbeidsplasser og aktivitet i musikkbransjen etter over to år med pandemi og svært alvorlige konsekvenser fra forrige regjerings stadige nedstengninger.

En slik allianse vil bidra til å høyne det kunstneriske nivået hos norske musikere, sangere og dirigenter gjennom å gi dem kontinuitet i arbeidet. Alliansen vil også være et forum for utvikling av syn på eget arbeid, verdi og kompetanse, og gjøre det enklere for disse kunstnerne å kunne leve av sin profesjon og sitt yrke.

Dessuten trenger vi trenger vikarer og en stor pool av frilansmusikere for å sikre at orkestrene, forsvarskorpsene og operaen har nok profesjonelle musikere. Vi behøver musikere til å spille for oss på festivaler, klubber og konserter. Når noen vil spille inn plater og album trengs gjerne mange frilansmusikere. Alt det som spilles av musikk på radio, på Spotify og på andre plattformer er laget og innspilt av levende musikere. Det ville blitt rimelig stille om vi ikke hadde disse kunstnerne til å gi oss alle disse lydsporene til livene våre.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet velger nå å stemme imot noe de to ganger tidligere har stemt for

Både overraskelsen og skuffelsen var derfor stor da det i departementets forslag til budsjett for 2024 ikke var satt av midler til videreføring av Musikeralliansen. Vi finner det svært merkelig at et flertallsvedtak på Stortinget våren 2023 – om en oppstart av en musikerallianse – ikke blir fulgt opp av angjeldende departement, et departement som ledes av en minister fra Arbeiderpartiet.

Og selv om regjeringens foretrukne budsjettpartner SV – sammen med Rødt og Venstre – har lagt inn en slik allianse i sine budsjetter, velger Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå å stemme imot dette i behandlingen av statsbudsjettet. De stemmer altså mot noe de to ganger tidligere har stemt for.

Vi kommer nå til å sette vår lit til det arbeidet som skal gjøres i Stortinget med den nye kunstnermeldingen – «Kunstnarkår» – og forventer at det kommer en bevilgning til Musikeralliansen i forbindelse med revidert statsbudsjett til våren.