Norge innfører nytt system for maritim minerydding

Det nye systemet for maritim minemottiltak i Forsvaret består av autonome ubåter, autonome overflatefarkoster og bemannede støttefartøyer. (Illustrasjon: FFI / Torgrim Nærland, Storyland)

Det norskutviklede konseptet er billigere, mer effektivt og mer miljøvennlig enn dagens løsning.

Å rydde farvannene langs kysten for miner er viktig for at vi skal kunne seile egne fartøyer, men også for at Norge kan motta allierte forsterkninger.

I forslaget til statsbudsjett, som ble lagt frem i dag, bevilger regjeringen 36 millioner for å forberede innfasing av et nytt maritimt minemottiltakssystem. Anskaffelsen har en total kostnadsramme på 4,4 milliarder kroner. Kongsberg er valgt som hovedleverandør.

Ubemannet minesveip

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) startet en konseptstudie for det nye systemet allerede i 2010. Siden 2015 har FFI jobbet med teknologiutvikling sammen med Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell og norske teknologibedrifter.

– Hovedhensikten med systemet er å finne og uskadeliggjøre miner uten å dra personell inn i det minelagte området, forklarer forskningsleder Morten Nakjem.

Systemet består av autonome ubåter, ASVer (autonome overflatefartøyer) og bemannede støttefartøyer.

  • Ubåtene kartlegger havbunnen autonomt med avanserte sensorer.
  • ASV-ene trekker minesveip som i dag trekkes av store bemannede båter.
  • Operasjonen styres fra et bemannet støttefartøy. Herfra kan man sette ut fjernstyrte farkoster for å uskadeliggjøre miner.
  • Systemet kan også opereres fra land.

Billigere og mer klimavennlig

Både støttefartøyene og de autonome båtene får hybrid fremdrift, og kan kjøre rent elektrisk i visse operasjoner. Dette gjør at de blir vanskeligere å oppdage for minene, og har lavere utslipp. FFI har beregnet CO2 utslippene fra systemet til ca. 1/12 av tilsvarende kapasitet basert på tradisjonelle mineryddingsfartøy.

Løsningen er lage med hyllevarekomponenter og FFI-utviklet teknologi. Systemet er modulært og skalerbart, det vil si at det kan bygges ut og utvides med nye farkoster og ny teknologi ved behov.

– Takket være forskningsarbeidet som er gjort siden 2010, har vi klart å realisere et konsept for en langt lavere kostnad enn vi kjenner fra tilsvarende anskaffelser internasjonalt, sier forskningssjef Håkon Storli Andersen ved FFI.

Viktig for Forsvaret å få dette til.

FFIs jobb nå blir å overføre teknologi og autonomi til Kongsberg og annen industri, og bidra til å gjøre systemet klar til operativ bruk.

Andersen mener anskaffelsen danner grunnlag for å innføre autonome, modulære systemer også i andre deler av Forsvaret.

– Derfor er det ekstremt viktig at Forsvaret lykkes med anskaffelse og operasjonalisering av nytt maritimt minemottiltakssystem, sier han.

To riber (småbåter) kjører førerløst på Oslofjorden rett utenfor Horten.
For å kunne kjøre autonomt er ASV-ene utstyrt med avanserte sensorer. De må blant annet kunne oppfatte hva som skjer rundt seg, følge reglene for sjøtrafikk og klare å planlegge sin egen rute. Bildet er fra en test utenfor Horten høsten 2023. De autonome båtene som skal brukes operativt blir ca. 20 meter lange, omtrent dobbelt så store som de du ser på bildet. Foto: Anders Halvorsen Fehn, FFI.

– Forskning og utvikling (FoU) sees ofte på som en utgift. Dette prosjektet viser at FoU i en tidlig fase av materiellanskaffelser er en investering som gir avkastning.

Om utviklingen

FFI har hatt et forskningsprogram for maritim minekrigføring siden 1990 tallet. Her jobber vi blant annet med teknologi for minerydding.

I 2010 startet vi en konseptstudie for å legge grunnlaget for  en fremtidig mineryddingskapabilitet.

De siste syv årene har vi drevet forskning og utvikling (FoU) innenfor teknologier som er relevant for minemotiltakssystemet sammen med Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell og norske teknologibedrifter. 

Siden 2015 har FFI satset strategisk på forskning innen autonomi og ubemannede systemer i Forsvaret. Det har vært et viktig tiltak for å lykkes i dette arbeidet.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer