Kommentarer til statsbudsjettet 2024

2 gode nyheter i et ellers grått og trist statsbudsjett for det frivillige kulturvernet.

Statsbudsjettet som i dag ble lagt frem inneholdt et par virkelig gode nyheter på kulturvernfeltet. I et ellers «grått og trist» statsbudsjett for det frivillige kulturvernfeltet så dukket det opp to viktige og nødvendige satsinger.

14,4 millioner til historisk jernbanemateriell

Regjeringen har i dag fulgt opp sine lovnader fra Hurdalsplattformen på eksemplarisk måte når de har økt tilskuddene til historisk jernbanemateriell med hele 14,4 millioner kroner. Dette er en helt nødvendig satsing da etterslepet på vedlikehold av historisk materiell og på museumsjernbanene har vært enormt. Jernbanedirektoratet la i fjor frem en rapport som nettopp understreket dette behovet, og vi er veldig glade for at regjeringen velger å følge opp de konkrete rådene fra denne rapporten. Dette betyr mye for alle de frivillige i norsk jernbaneklubb og de frivillige miljøene rundt museumsjernbanene.

5 millioner til besøkssenter ved Urnes stavkirke

Den andre gode nyheten vi fikk i dag var at regjeringen har satt av 5 millioner kroner til arbeidet med å etablere et besøkssenter ved Urnes stavkirke. Den 900 år gamle kirken har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1979, og planen om et verdensarvsenter kan nå endelig realiseres.

Les Fortidsminneforeningens reaksjoner her

Foto: Fortidsminneforeningen

Fartøyvern

Det er også gledelig å se at fartøyvernet og fartøyvernsentrene også har fått en liten økning på neste års budsjett. Det samme har Kulturminnefondet fått, selv om vi mener at fondet burde tilføres ytterligere med midler. Det finnes fortsatt ingen post på samferdselsbudsjettet med øremerkede midler til bevegelige kulturminner, til tross for at Kulturminnefondet de siste årene har forvaltet en slik ordning.

Les reaksjonene til Norsk forening for fartøyvern her

Ingen forsterkninger tross store mål

For de frivillige kulturvernorganisasjonene så er budsjettforslaget stort sett status quo. Det er bra at regjeringen ønsker full momskompensasjon, men ut over det, er det heller ikke i år noen satsinger eller forsterkninger av det frivillige kulturvernet, til tross for at regjeringen har som et overordnet mål om å engasjere flere til kulturvernarbeid. Det hjelper lite med flotte ord i frivillighetsstrategien til Riksantikvaren, eller i regjeringens nylig fremlagte strategi for kulturfrivillighet, når disse lovnadene ikke blir fulgt opp med midler i statsbudsjettet. Det er skuffende at frivilligheten nok en gang blir nedprioritert.