Nominer kandidater til Anskaffelsesprisen

Årets tildeling av Anskaffelsesprisen til DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) skal foregå på Anskaffelseskonferansen 2023 31. oktober. I år går prisen til en virksomhet som har utmerket seg i arbeidet med å gjøre en mer bærekraftige anskaffelser. Mulighetene for å nominere en kandidat til prisen er åpen, fristen er 25.september. Anskaffelsesprisen 2023 er niende utgave, og Oslo kommune har vært på pallen fem av de åtte gangene prisen hittil er delt ut.

Les mer om saken her og nominer din kandidat.