Fellesuttalelse om ny tiltaksplan for veteraner

17 veteran- og arbeidstakerorganisasjoner kommer med felles syn på Støre-regjeringens nye tiltaksplan for veteraner.

Samtlige veteran- og arbeidstakerorganisasjoner gikk i fjor sammen om en fellesuttalelse for å få på plass en ny handlingsplan for veteraner.

Forventningene våre var da at sittende regjering utarbeidet en omfattende og forpliktende handlingsplan for veteranpolitikken, som inneholdt konkrete og målbare tiltak, og at den ble forankret politisk på Stortinget. Les uttalelsen i sin helhet her.

Ny fellesuttalelse

Organisasjonene setter krev at tiltakene og målene i Støre-regjeringens nye tiltaksplan for veteraner skal være:

  • Konkrete
  • Målbare
  • Kompetansebaserte
  • Ressurssatt ned til utøvende nivå, dette er det behov for en ytterligere klargjøring av statsforvalternes rolle i å følge opp kommunene og veteranarbeidet på kommunalt nivå
  • Ansvarssatt i forbindelse med statsråd, og at statsrådene bak den interdepartementale arbeidsgruppen (IDA) signerer planen
    • Her må statsrådene sikre at IDA fungerer i arbeidet med planen slik at tiltakene blir ansvarssatt i forbindelse med hvilken statsråd som er eier av tiltaket
      • Dette burde ikke være noe problem da PwC i sin evalueringsrapport fra 2019 sa at dette samarbeidet allerede var institusjonaliser.

Felles front

Samtlige veteran- og arbeidstakerorganisasjoner står bak den nye fellesuttalelsen:

– Veteranforbundet SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner.

– NVIO- Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

– Veteran møter Veteran

– NROF- Norsk Reservistforbund

– NOF- Norges offisers- og spesialistforbund

– Camp Møvik

– Veteran Midt-Norge

– NVFK- Norges Veteranlandslag i Fotball for Krigsveteraner

– United Veterans MC Norway

– MILVETMC- Militære Veteraners Motorsykkel Klubb

– Lofoten House of Veterans

– Veteranforeningen Forsvarets Spesialkommando

– BFO- Befalets Fellesorganisasjon

– KOL- Krigsskoleutdannede offiseres landsforening

– Parat forsvar

– NTL Forsvar- Norsk Tjenestemannslag

– Veteranhuset Camp Oscarsborg