Periodisering av handlingsplanen i Siops

Handlingsplanen er et av de sentrale styringsdokumentene i SIOPS, og skal beskrive organisasjonens langsiktige mål. Landsmøtet i 2023 vedtok å nedsette en medlemsbasert arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å periodisere målvedtakene i handlingsplanen.

Dagens handlingsplan vedtatt på landsmøtet i 2022 består av mål for SIOPS innen profilering, organisatorisk og interessepolitisk arbeid. Handlingsplanen skal gi en felles beskrivelse av omfang og begrensning av alt arbeid SIOPS som organisasjon skal gjennomføre.

Handlingsplanen skal bidra til å måle aktiviteten og retningen vi jobber i. Derfor er det viktig at den er konkret nok til at vi kan måle aktiviteten og fleksibel nok til at vi kan endre aktivitetene etter det som skjer rundt og i organisasjonen.

Den landsmøtenedsatte arbeidsgruppen bestående av medlemmer fra administrasjonen og styret har prioritert frem et sett med de viktigste tiltakene for denne landsmøteperioden.

Tiltakene i handlingsplanen skal være: – målbare – avstemt opp mot ressurstilgang – dagens situasjon – oppnåelige i gjeldende landsmøteperiode. Periodiseringen i handlingsplanen kan leses her. Periodiseringen er markert i sort under hvert punkt i planen.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer