Stor spenning til saken om kirkelig organisering

Kirkemøtet 2023

Det var knyttet stor spenning til saken om kirkelig organisering på Kirkemøtet. Flere av arbeidstakerorganisasjonene, Nettverk av fellesrådsledere og KA uttrykte på forhånd til dels sterk misnøye med Kirkerådets forslag til vedtak. Forslaget skulle følge opp fjorårets kirkemøtevedtak om delegering av arbeidsgiverfunksjoner til de kirkelige fellesrådene, samtidig som man beholder to arbeidsgiverlinjer.

Creo deltok i komitehøring i saken og påpekte at forslaget var for uklart, og at de foreslåtte endringene ville føre til mer, ikke mindre uro i Kirken. Vi tok til orde for å bremse omstillingsprosessen og heller se hvordan dagens modell for ledelse kan forbedres og utvikles. Dette var et nærmest samlet budskap fra de ansattes organisasjoner.

Saken ble grundig debattert, og Kirkemøtet vedtok med 100 mot syv stemmer å gå bort fra fjorårets prinsippvedtak om delegering av arbeidsgiverfunksjoner. Dette innebærer at det videre arbeidet med kirkelig organisering vil ta utgangspunkt i de styringsstrukturene som finnes i dag.

Det vektlegges viktigheten av å finne gode lokale løsninger gjennom fellestjenester, kulturbygging og avtaler om forpliktende samarbeid i soknet. Kirkemøtet ber Kirkerådet utrede rammer for avtaler om lokal ledelse mellom arbeidsgiverorganer i soknet og i rettssubjektet, hvordan behovet for faglig ledelse kan ivaretas for alle arbeidstakergrupper, hvordan samledelse skal utøves og hvordan arbeidsgiveroppgaver skal utøves på bispedømmenivå.

Vi er glade for at Kirkemøtet lyttet til arbeidstakerorganisasjonene i denne saken, og vi ser frem til å følge den opp i det videre bl.a i arbeidet med felles personalreglement og system for felles konflikthåndtering.

Du kan lese Creo sitt innspill til komiteen her og hele vedtaket fra Kirkemøtet her. Alle sakspapirer og vedtak fra Kirkemøtet ligger på denne siden.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer