SIOPS søker frivillige

Veteranforbundet SIOPS arbeider for tiden med organisasjonens vedtekter og profileringsarbeid. I den anledning søker vi engasjerte medlemmer til å sitte to arbeidsgrupper nedsatt av styret.

Styret i SIOPS vedtok 8. juni å nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere organisasjonens nåværende profileringsarbeid, samt gjennomgå og kartlegge behov for eventuelle endringer eller nytt profileringsmateriale.

Videre vedtok styret å nedsette en annen arbeidsgruppe for å gjennomgå organisasjonens vedtekter. Vedtektene er lovene og reglene som regulerer virksomheten til SIOPS, og som beskriver organisasjonens overordnende formål. SIOPS vedtekter skal samtidig beskrive den interne maktfordelingen mellom beslutningsorganene våre, og hvordan organisasjonsstrukturen er bygget opp. Vedtektene danner grunnlaget for demokratiet i frivillige organisasjoner som SIOPS.

Vedtektene til SIOPS kan leses her.

Som en frivillig bruker- og interesseorganisasjon for skadde veteraner legger SIOPS stor vekt på bred medlemsinvolvering i våre arbeidsprosesser. Medlemsdemokratiet i SIOPS praktiseres blant annet i nedsatte arbeidsgrupper mellom styremøtene og landsmøtene i en årssyklus.

Arbeidsgruppene skal bestå av tre medlemmer hver. Medlemmer av SIOPS kan melde sin interesse til [email protected] innen 1. september.

Av Gisle Bruknapp

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer