Jannicke blir ny rådgiver i SIOPS

Vi ønsker Jannicke Voss velkommen som ny rådgiver i administrasjonen i SIOPS. Voss starter opp 1. september.

Jannicke er utdannet sykepleier fra Lovisenberg diakonale høgskole, og har videreutdanning fra Høgskolen i Molde og Universitet i Tromsø- Norges arktiske universitet.

Hun har arbeidet ved flere helseinstitusjoner, blant annet på regional sikkerhetsseksjon ved Dikemark, og som spesialrådgiver i seksjon for rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus. De siste årene har hun arbeidet med bemanning av leger og psykologspesialister.

Av annen tidligere erfaring har hun vært medic ombord på S/S Christian Radich, og vært en del av «Sykepleie på hjul», et oppsøkende lavterskeltilbud til rusavhengige og prostituerte i Oslo.

Jannicke kjenner godt til norsk helsevesen, og de utfordringer som preger sektoren i dag.

Vi gleder oss til hun starter hos oss til høsten.