Gratulerer til Lubna Jaffery som ny kultur- og likestillingsminister

Creo ser frem til et tett og godt samarbeid.

Gratulerer til Lubna Jaffery som ny kultur- og likestillingsminister. Vi Creo er svært glade for at denne svært viktige jobben går til en erfaren, dedikert og kunnskapsrik politiker – med solid stortingserfaring, og med lang erfaring fra kunst- og kulturlivet. Creo ser frem til et like tett og godt samarbeid med henne som med hennes forgjengere, og ønsker å bidra med all vår kunnskap og kompetanse til beste for alle som har sitt virke i alle de forskjellige kunst- og kulturbransjene, og til beste for det norske og internasjonale samfunnet.

Vi er selvfølgelig opptatt av anstendige lønns- og arbeidsforhold i kulturbransjene og ser spesielt frem til å rydde opp i alle de uekte og påtvungne næringsoppdragene alt for mange av våre medlemmer ser seg nødt til å akseptere. Her forventer vi en klar og tydelig kulturminister, og en minister som tørr å utfordre for eksempel NRK, privatteatrene, kulturscenene og andre aktører i det private kulturområdet, og fylkeskommuner og kommuner som engasjerer kulturarbeidere i den kulturelle skolesekken.

Vi vil også fortsette det gode samarbeidet vi har med kultur- og likestillingsdepartementet med å utrede og forbedre sosiale ordningene for de selvstendig næringsdrivende.

Foto:Stortinget

Her må kulturdepartementet ta lederskap, det er kunstnere og andre kulturarbeider som vil mest vil få en bedre hverdag med for eksempel en bedre sykelønnsordning, bedre trygdeytelser og en reell pensjonsordning.

Vi håper også at minister Jaffery vil ta eierskap til den kulturelle grunnmuren. Spesielt er vi opptatt av situasjonen for de praktiske og estetiske fagene i grunnskolen, og av at alle barn og unge skal ha mulighet til å få undervisning på kulturskolen.

Uten en god grunnutdanning i de estetiske fagene, og uten gode rammevilkår for alle landets kulturskoler har vi heller ikke et bærekraftig og levende kulturliv i framtida.