– Å jobbe med etisk handel er spennende og frustrerende

Hilde Pisani er ansvarlig for etisk handel og bærekraft i Trimtex i Lillesand. I dette intervjuet forteller hun hvilke utfordringer Trimtex møter når de skal nå sine ambisiøse mål for en mest mulig bærekraftig handel, og hvordan hun samarbeider med Etisk handel Norge.

– Hva synes du om å arbeide med bærekraft og etisk handel?

– Det er veldig givende å jobbe med et så spennende og utømmelig område, men også litt frustrerende. Det er så mye vi har lyst til å gjøre og kan gjøre, men vi må prioritere og ta ett skritt av gangen, sier Hilde.

– ­Hvorfor er det viktig å ha kunnskap om etisk handel i den rollen du sitter i?

– ­Det er viktig fordi etisk handel handler om å ta hensyn til mennesker, dyr og miljø når vi produserer varene våre. Det handler om hvordan vi påvirker verden rundt oss med det vi gjør. Vi skal også om å være troverdige og transparente overfor kundene våre, som stadig blir mer opptatt av bærekraft og etikk. Planeten vår opplever allerede effektene av klimaendringene, og utfordringene vi alle står ovenfor er mange og alvorlige. Vi jobber målrettet med hvordan Trimtex kan bli en del av løsningen, og ikke problemet, sier Hilde som har jobbet i Trimtex i fire år.

Å jobbe med etisk handel er veldig givende, men også litt frustrerende. Man må prioritere og ta ett skritt av gangen, sier Hilde Pisani.
Det viktigste: Å sette etisk handel og bærekraft på agendaen

– Hvordan jobber du konkret med etisk handel og bærekraft i Trimtex?

– Det viktigste er å sette temaene på agendaen, og få arbeidet implementert i selve forretningskulturen. Da blir ansatte engasjert til å ta eget ansvar. Vi har ingen egen bærekraftavdeling, men alle våre ansatte skal bli integrert og ha engasjement internt i bærekraftsarbeidet.

– Helt konkret her så har vi blant annet iverksatt KPIer i flere avdelinger for å måle og spore vår fremdrift på eksempelvis resirkulerte materialer, antall leverandører som har signert vår Code of Conduct, og vår reduksjon av produksjonsavfall. Vi har oppdaterte systemer for å effektivisere energibruken i våre produksjonslokaler så vi ikke bruker mer energi enn nødvendig. Våre egne lokaler er også drevet av 100% grønn energi.

– Hvordan jobber du sammen med Etisk handel Norge?

– Vi lagde en god plan med hjelp fra vår rådgiver i Etisk handel Norge, og satte tydelige mål for hva vi ville oppnå innen 2025. Deretter satte vi ting i system. Vi fant våre kampsaker der hvor vi kan gjøre mest nytte, og nå følger vi planen mot våre ambisiøse mål. Det er jeg veldig fornøyd med, sier Hilde.

– Hvordan har ledelsen i Trimtex vært involvert i arbeidet med etisk handel?

– Ledelsen har vært veldig engasjert hele tiden. De har hatt en god forståelse for at vi må gjøre visse endringer, selv om det kan bety at vi må øke prisen på noen produkter midlertidig for å bedre forholdene hos leverandørene våre. De har også gitt meg drahjelp, og mange gode ideer og innspill.

Ved at klubber og utøvere bestiller antall klesplagg før produksjonen, reduseres overforbruket av klær betraktelig.
Utfordringer underveis

– Hvilke utfordringer har du møtt på veien?

– Den største utfordringen har vært å skjønne hva det innebærer, og hvordan man jobber med etisk handel og bærekraft. Der har vår rådgiver i Etisk handel Norge vært til stor hjelp. Hun har hjulpet meg å nøste opp i komplekse problemstillinger og gitt meg gode råd og verktøy.

– Det er godt å ha en viss oversikt, men jo mer man vet, jo mindre skjønner man at man vet. Det er den største utfordringen med så komplekse utfordringer. Ofte føles jobben som om man går to steg fram og ett tilbake. Vi gjør ting i beste mening, men må justere arbeidet vårt underveis etter at nye utfordringer kommer på bordet.

– Kan du gi et eksempel på en slik justering?

– Ja, vi jobber med å redusere avfall i alle ledd og ble enige med en av våre større leverandørene om å redusere plast- og emballasjen rundt produktene våre. Vi reduserte store mengder som var fantastisk, men i neste runde fortalte leverandøren vår at denne endringen hadde skapt utfordringer for deres arbeidere i form av økt arbeidsmengde og kvalitetssikring. På den måten satte vi leverandøren vår i en vanskelig situasjon. Da måtte vi se på det på nytt, forteller Hilde.

– Hva gjorde dere da?

– Vi fant en løsning vi begge kunne leve godt med – der vi fremdeles reduserer mye fra opprinnelig løsning. Vi fikk en ny standard og iverksatte denne løsningen hos alle våre leverandører.

– Det kan være en utfordring på store fabrikker med mange kunder å få gjennom egne forslag, men her hadde vi en veldig positiv opplevelse. Vi oppfordret også leverandøren til å gjøre vårt forslag til en standard og på den måten redusere enda mer på totalen – som jo er det viktigste.

Etter at Kristian Blummenfelt vant Norges første OL-gull i triatlon i Tokyo i 2021, har Trimtex fått mange forespørsler fra utlandet om sine triatlon-drakter som er utviklet sammen med triatlon-landslaget
Rådgiver fra Etisk handel Norge er en viktig sparringspartner

– Hva er du mest fornøyd med i samarbeidet med Etisk handel Norge?

– Jeg er veldig fornøyd med samarbeidet med vår rådgiver som sparringspartner og at vi blir oppdatert på det som skjer i bransjen. Dere har også et prosjekt på ansvarlig innkjøp som er veldig bra. Det gir oss kompetanseheving og trygghet på at vi gjør det riktig.

– Har du merket noe til åpenhetsloven som trådte i kraft i januar 2022?

– Vi har ikke merket så mye til åpenhetsloven. Det var veldig bra da den kom, og vi har gjennom vårt medlemskap i Etisk handel Norge det meste som loven krever på plass fra før. Derfor har ikke selve loven medført noe særlig ekstra arbeid for oss.

– Hvordan jobber dere med materialvalg og resirkulering?

– Vi er hovedsakelig et polyester-firma som lager tekniske og slitesterke produkter til klubber og bedrifter – og må ha muligheten til å trykke/sublimere alle våre produkter. Her har vi  visse begrensinger med tanke på kvalitetsvalg, men vi jobber hele tiden med å erstatte rå-materialer med resirkulerte alternativer. På sirkularitet og gjenvinning av egne produkter så var vi i dialog med Fretex for en tid siden, den gangen så hadde de ikke stort nok mottaksapparat av leverandører som kunne gjøre om dette til resirkulerte klær. Markedet er dessverre ikke helt modent nok i Norge. Sverige og Finland har kommet lenger etter hva jeg har forstått. Det begynner å nærme seg flere løsninger, forteller Hilde.

– Hvorfor polyester?

– Det som er bra med polyester er at dette materialet i utgangspunktet kan resirkuleres mange ganger og samtidig beholde sin opprinnelige kvalitet. Så når vi nå endelig får på plass en resirkuleringsløsning så kan det bli veldig spennende for vår del. Vårt mål er at vi skal først og fremst lage langt-levende produkter som er tekniske og funksjonelle – men som har så liten som mulig negativ påvirkning på mennesker og miljø.

– Vårt hårete mål for 2030 er å ha 100% resirkulerte produkter i vår produksjon. Vi ser utfordringer her, men jobber hardt for å nå det målet.
Skal bli 100% sirkulære

– Hva er deres hårete mål for 2030?

– Vårt hårete mål for 2030 er å ha 100% resirkulerte produkter i vår produksjon. Vi ser utfordringer her, men jobber hardt for å nå det målet.

– Er ikke det en lite lønnsom forretningsmodell at klærne skal vare lenge og resirkuleres? Da blir det vanskelig å tjene penger?

– Jeg ser ingenting negativt med at klærne skal vare lenge. Kundene våre er såpass opplyste og bevisste at det er snarere tvert imot. De vil bruke pengene hos oss om vi har et godt produkt. Vi jobber veldig mye med produktene og design for at varene vi selger skal ha lang levetid, forteller Hilde.

Fakta om Trimtex

I 1976 ble Trimtex etablert i en privat garasje i Lillesand.  I dag produserer og selger Trimtex sportsklær til ulike idretter, som triatlon, ski, orientering, løp og sykkel. De leverer også klær til forsvaret i Sverige. Trimtex hjalp triatlon-landslaget med nytt utstyr til OL i Tokyo hvor Kristian Blummenfelt tok Norges første OL-gull i triatlon. Trimtex har fått mye internasjonal oppmerksomhet etter OL-gullet, som ble en døråpner til mange nye kunder.

Trimtex selger produktene sine før de produserer dem, noe som reduserer overproduksjon og avfall. De har også gått over til å bruke resirkulerte materialer i sine polyesterprodukter.