Hvordan kan vi sikre utdanning for alle scenekunstens faggrupper?

Heddadagene og Creo inviterer til seminar.

Onsdag 14.juni 2023
Kl. 09:00-11:30
Det Norske Teatret, Oslo

Kompetente kunstnere og en profesjonell produksjonsstab med spisskompetanse innenfor sine fagfelt er avgjørende for å sikre høy kvalitet i scenekunst. I Norge mangler vi i dag utdanningstilbud til flere av fagene innenfor scenekunstfeltet. Dette påvirker rekrutteringen til den profesjonelle scenekunsten både innenfor institusjonsteatrene og i det frie feltet.

Med dette som bakgrunn inviterer Heddadagene og Creo til seminar hvor vi blant annet skal diskutere: Hvordan er rekrutteringssituasjonen til scenekunstfeltet i dag? Finner vi folk med relevant kompetanse? Trenger vi nye utdanninger for å dekke behovene til alle faggrupper og øke mangfoldet innenfor scenekunstfeltet? Går vi glipp av nye talenter på grunn av manglende utdanningsmuligheter?

Seminaret fokuserer på de fagfeltene hvor det i dag mangler scenekunstrettet utdanning i Norge: blant annet inspisienter, produsenter, lys- og lyd-designere og -teknikere, design for figurteater, mask-/ parykkdesignere, dramaturger, rekvisitører, sceneteknikere, teatermalere og -snekkere.

Visuell skillelinje

Program

09:00: Finner vi folka vi trenger? Samtale om rekrutteringssituasjonen i scenekunstfeltet.

  • Innledninger ved Kristin Tunold-Hanssen, teknisk sjef ved Riksteatret, Eskil K. Glitre, produksjonsleder ved Brageteatret og Kyrre Heldal Karlsen, scenograf og lysdesigner, og styremedlem i Norske Scenografer i Creo
  • Plenumsdiskusjon med innlederne og publikum.

09:50: Kaffepause

10:05: Hvilke scenekunstfaglige utdanninger tilbys i våre naboland? Hva er den ideelle utdanningssituasjonen i Norge? Hva vil fungere for oss?

  • Innledninger ved bl.a Kjetil Falkum, frilans produsent og prosjektleder for Heddadagene, PeO Sander, frilanser tidl. Scenekunstprodisent og lektor i Scenekunstproduksjon ved Stockholms Konstnärliga Högskola (DI, STDH, SKH)
  • Plenumsdiskusjon med innlederne og publikum 11:00 Avrunding og oppsummering.

11:20: Slutt.

NB! Deltakelse på arrangementet krever akkreditering, og at du har reservert plass på forhånd. Kjøp akkreditering via billettlenken og huk av for ønskede arrangementer. Les mer her.

Denne nettsiden benytter cookies. Ved å fortsette, godtar du vår bruk av cookies.  Les mer